เมืองคอนเตือนไข้เลือดออก! พบผู้ป่วย 1,186 ราย เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรควัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู และโรคไข้หวัดนก ซึ่งให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และมาตรการควบคุมวัณโรคดื้อยา

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-6 มิถุนายน 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวน 1,186 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ปี ได้รับรายงานผู้ป่วยในทุกอำเภอ แต่มากที่สุด คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช รองลงมา อ.นาบอน ท่าศาลา ปากพนัง ถ้ำพรรณรา และพิปูน ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุดของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศด้านนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าและรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน แต่ก็พบผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวัย และผู้ที่เคยป่วยไข้เลือดออกแล้ว หากติดเชื้อสามารถป่วยได้อีก ซึ่งอาการจะรุนแรงกว่าครั้งแรก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ โรคอ้วน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ดังนั้นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดขยายวงกว้างคือต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

“ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิก ร้านขายยา ให้ระมัดระวังในการจ่ายยาที่จะทำให้ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น คือยาแอสไพริน และยาที่ลงท้ายด้วย-เฟน หากมีไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดฯ ปี 2562 ตั้งแต่มกราคม 2562-7 มิถุนายน 2562 พบโรคพิษสุนัขบ้า 24 ครั้ง ระบาดในสุนัข 15 ครั้ง โค 7 ครั้ง แพะ 2 ครั้ง และพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย อ.พระพรหม เป็นรายที่ 2 ของประเทศไทย”


สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ดำเนินการระหว่างเดือนมี.ค.-มิ.ย.62 ได้มีการจัดซื้อวัคซีนแล้ว 131 แห่ง จำนวนวัคซีน 206,359 โด๊ส นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายทำหมันสุนัข แมว จำนวน 2,000 ตัว และปัจจุบันมูลนิธิสุนัขในซอย (SOI DOG) ได้เข้าดำเนินการทำหมันสุนัข แมว พร้อมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอสิชล ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ไม่มีผู้เสียชีวิต โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู พบผู้ป่วย จำนวน 43 ราย เสียชีวิต 2 ราย และโรคไข้หวัดนกยังไม่พบการระบาด แต่ได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์จรัสพงษ์ฯ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ