ติดโควิด ได้ค่าทำขวัญ 1 แสนบาท เอกชนเชียงใหม่จ่ายให้

ภาคเอกชนเชียงใหม่ ลงขัน 1 แสนให้นักท่องเที่ยวหากติดโควิด มั่นใจการควบคุมโรคมีมาตรการเข้มข้น

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กรรมการร่วมองค์กรเอกชน หรือ กกร. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 7 สมาคม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ มีมติร่วมกันที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในห้วงเดือนธันวาคม 2563 นี้

พัลลภ แซ่จิว

ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันที่จะมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่แล้วเกิดข้อผิดพลาดสัมผัสและติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่

 

ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค การติดตามผู้สัมผัส ทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่สูงมาก เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานด้วยความรวดเร็วทันที่ที่พบผู้ป่วย มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน แม้ว่าภายนอกอาจจะมองว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณชนจะล่าช้า แต่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่กระทั่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงเปิดเผย ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนมาก

“สำหรับภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคหลักที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ได้คิดร่วมกันว่าจะช่วยภาครัฐหรือจังหวัดเชียงใหม่ในการที่ร่วมกันผ่านภาวะการณ์ตรงนี้ไปได้อย่างไร จึงมีมาตรการออกมาว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 นี้จะได้เดินทางมาเที่ยวอย่างสบายใจ ทางภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวทุกองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมที่จะมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้ หากว่ามาเที่ยวแล้วเกิดข้อผิดพลาด มาสัมผัสและเกิดติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่

โดยได้มีการปฏิบัติในการป้องกันตัวเองตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเช่น สวมหน้ากาก เช็กอิน “ไทยชนะ” หากติดจริง ภาคเอกชนเรายินดีมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้ 100,000 บาท และหากผิดพลาดหนักยิ่งกว่านั้นอาจถึงขึ้นเสียชีวิต ทางภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ยินดีมอบเงินให้ 1,000,000 บาท เป็นค่าทำขวัญในความผิดพลาดนั้น” นายพัลลภ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้เข้าร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวมในการควบคุมโรค ในการติดตามผู้สัมผัส เชื่อว่าน่าจะทำได้ไปแล้วมากกว่า 95% มีที่ต้องติดตามซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลการตรวจ ตรงนี้ทำให้ภาคเอกชนเชียงใหม่เชื่อว่า จังหวัดเชียงใหม่เอาอยู่ เราจึงร่วมกันที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้

ส่วนมาตรการระยะยายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ทางภาคเอกชนร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จะได้หารือร่วมกับ คปภ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อจัดแคมเปญสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ได้เกิดความมั่นใจ ตรงนี้จะได้นำเรียนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ต่อไป