น่านเปิดด่านห้วยโก๋นวันแรก บรรยากาศไม่คึกคัก

น่าน เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นวันแรก บรรยากาศยังไม่คึกคัก

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันแรกของการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไม่คึกคักเท่าที่ควร หลังจากด่านแห่งนี้ได้ปิดลงเพราะภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากว่า 2 ปี

ด่านแห่งนี้จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ บรรยากาศตั้งแต่เช้ามีผู้คนเข้า-ออก บางตา ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ และพนักงานบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีประชาชนชาวสปป.ลาวเดินทางเข้ามา แต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงผลักดันให้กลับไปนำเอกสารมาแสดงให้ครบก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

Advertisement

ส่วนคนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมี Border Pass หรือพาสปอร์ต และวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าด่าน กรณีชาวต่างชาติจะต้องมีพาสปอร์ตหรือ Border Pass มีการประกันโควิด การตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง และต้องกรอก Thailand Pass ทุกคน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจ ATK และบริเวณหน้าด่าน ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

Advertisement

ส่วนกรณีที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วป่วยด้วยโรคโควิด-19 หากอาการเล็กน้อย สามารถเลือกได้ว่าจะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือใน Hospitel และจะต้องจ่ายค่ารักษาเอง หรือจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศต้นทาง ส่วนกรณีที่อาการหนักสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลน่าน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งนี้จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ติดต่อกับเมืองเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางสำคัญของการนำเข้าไฟฟ้าของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

Advertisement

ซึ่งตั้งอยู่ใน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญคือหลวงพระบาง มีช่องทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนาม เป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าสำคัญ ทั้งพืชผลทางการเกษตร น้ำมันและอื่น ๆ เชื่อมโยงเศรษฐกิจของ 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี