200 โรงแรมป่าตอง ร้องรัฐแก้ปมแบงก์ยึดทรัพย์ โควิดกระทบ ไม่มีเงินจ่ายหนี้

200 โรงแรมไซด์เล็กป่าตองร้องรัฐแก้ปมถูกแบงก์ยึดทรัพย์ โควิดกระทบไม่มีเงินจ่ายหนี้

โรงแรมขนาดเล็กภูเก็ต เดือดร้อนหนัก ขาดรายได้ หลังถูกบังคับคดียึดทรัพย์ ถือป้ายประท้วงร้องคณะรองนายกรัฐมนตรีลงตรวจพื้นที่ภูเก็ต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เวลาประมาณ 12.30 น. กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ประมาณ 50 คน รวมตัวกันที่บริเวณลานจอดรถหลังธนาคารกรุงไทยป่าตอง ถือป้ายประท้วงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก โดยการรวมตัวกันครั้งนี้ เพื่อแสดงพลัง ในโอกาสที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยมีรองศาสตราจารย์วราภรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 และคณะเจ้าหน้าที่ ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ

               

หนึ่งในตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก กล่าวว่า ในนามกลุ่มสมาชิกสมาคมที่พักบูติคภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้โรงแรมขนาดเล็กในป่าตองไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง ขาดรายได้ ไม่มีเงินจ่ายภาระหนี้กับสถาบันการเงิน จนปัจจุบันต้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์ ขายทอดตลาด จึงอยากขอผ่อนผันการเปิดโรงแรมและขอให้ช่วยแก้กฎหมาย

“พวกเราลำบากเดือดร้อนกันมาก โรงแรมถูกปิดกิจการเนื่องจากโควิด ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีรายได้ และโรงแรมไม่มีใบอนุญาตต้องถูกปิด ทำให้ไม่มีเงินจ่ายธนาคาร ถูกยึดทรัพย์ อยากให้ธนาคารยืดเวลาให้ในกำลังที่สามารถทำได้ ไม่อยากให้ยึดโรงแรม บางคนที่ถูกยึดทรัพย์ยังต้องจ่ายหนี้กันด้วย จึงขอให้พวกเราได้ไปต่อขอให้พวกเราได้เปิดกิจการด้วย ขอให้รัฐบาลเห็นใจพวกเราด้วย ไม่ใช่เอื้อแต่โรงแรมขนาดใหญ่ ”

การรวมตัวกันครั้งนี้ เป็นไปอย่างสงบ โดยยุติการรวมตัวหลังจากได้เสนอปัญหาแก่ทางคณะเพื่อรับพิจารณาต่อไป200 โรงแรมไซด์เล็กป่าตองร้องรัฐแก้ปมถูกแบงก์ยึดทรัพย์ โควิดกระทบไม่มีเงินจ่ายหนี้