บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไหน ขึ้นราคาไปแล้วบ้าง ใน 1 เดือนที่ผ่านมา

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า-ไวไว-ยำยำ-ซื่อสัตย์-นิสชิน” ยิ้มแก้มปริ ขึ้นราคาขายปลีกรสดั้งเดิม 7 บาท เป็นที่เรียบร้อย หลังแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายมานาน

วันที่ 23 กันยายน 2565 กรมการค้าภายในอนุมัติให้ “ซื่อสัตย์-นิสชิน” ได้ขึ้นราคา ตาม “มาม่า ยำยำ ไวไว”
โดยให้ปรับขึ้นราคาไม่เกิน 1 บาทต่อซอง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบ ทั้งแป้งสาลี น้ำมันปาล์ม บรรจุภัณฑ์ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และยังไม่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง

แน่นอนว่าภายใน 1 เดือน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ปรับขึ้นราคาในช่องทางค้าปลีกไปทั้ง 5 ยี่ห้อ ได้แก่

  • มาม่า ชนิดซองมาตรฐาน ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง
  • ไวไว รสดั้งเดิม ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง
  • ยำยำ ชนิดซอง ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง
  • ซื่อสัตย์ ชนิดซอง ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง
  • นิสชิน ขึ้นราคาขายปลีกซองละ 1 บาท/ซอง จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง

อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับขึ้นราคาขึ้นแล้ว ผู้ผลิตยังได้จัดโปรโมชั่นลดราคาชุดแพ็ก 6 ซอง และ 10 ซอง ทำให้มีราคาขายเฉลี่ยต่อซองไม่ถึง 7 บาท