โออิชิเผยไตรมาสแรกรายได้โต แต่กำไรลด

ช่วง ต.ค.-ธ.ค. 65 ยักษ์ชาเขียวทำรายได้เฉียด 3,500 ล้านบาท เติบโต 16.1% แต่กำไรลด 18.4% เหลือ 317 ล้านบาท หลังต้นทุนวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์พุ่งแรง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบพุ่งสูงยังส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจ รวมถึงโออิชิ ยักษ์ชาเขียวและผู้บริหาร เชนร้านอาหาร อาทิ โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ, โออิชิ บิซโทโระ ฯลฯ ซึ่งผลประกอบการไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค. ’65) ที่ผ่านมา แม้รายได้จากการขายจะเติบโตทั้งในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร แต่ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์พุ่งสูงจนทำให้กำไรสุทธิลดลง

โดยตามรายงานผลประกอบการที่บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ระบุว่า บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในไตรมาส 1/2565-2566 ทั้งสิ้นจํานวน 3,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 479 ล้านบาท หรือ 16.1% จากไตรมาสที่ 1/2564-2565 ด้วยการเติบโตทั้งธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจร้านอาหาร

ทั้งนี้เป็นผลจากเทรนด์สุขภาพที่ผลักดันยอดขายสินค้าใหม่อย่าง “โออิชิ กรีนที ฮันนี่เลมอน นํ้าตาล 0%” และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมานั่งทานอาหารในร้านมากขึ้น เช่นเดียวกับการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นจานด่วน “โออิชิ บิซโทโระ” มาตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาด ขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจและการลงทุนทางด้านการตลาดเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนขายและให้บริการในไตรมาสที่ 1/2565-2566 เพิ่มในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเพิ่มขึ้น 459 ล้านบาท หรือ 23.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564-2565 อยู่ที่ 2,409 ล้านบาท

โดยในธุรกิจเครื่องดื่มต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปรับราคาของวัตถุดิบหลักและบรรจุภัณฑ์ ส่วนธุกิจอาหารนั้นมาจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ


ทั้งนี้แม้โออิชิจะพยายามรับมือโดยเน้นการบริหารจัดการทางด้านต้นทุน ลดการสูญเสียในขบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการในร้านอาหาร และการวางแผนจัดซื้อสินค้า เพื่อช่วยชดเชยผลกระทบ แต่ยังไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด ทําให้กําไรสุทธิลดลง 71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.4% จากไตรมาสที่ 1/2564-2565 มาอยู่ที่ 317 ล้านบาท