ไอศกรีมแมกโนเลีย ดึง Paper Planes เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก

ไอศกรีมแมกโนเลีย Paper Planes

ไอศกรีมแมกโนเลียจับมือ “เปเปอร์ เพลนส์ (Paper Planes)” เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก หวังเจาะกลุ่มเด็ก-ครอบครัว

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายอนิรุทธิ์ มหธร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด กล่าวว่า แผนการตลาดในครั้งนี้ จะสื่อสารผ่านการใช้พรีเซ็นเตอร์อย่าง “เปเปอร์ เพลนส์ (Paper Planes)” เพื่อสร้างการรับรู้ที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็ก-ครอบครัว

โดยเน้นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างอย่าง รถไอศกรีม ที่เหล่าแฟนคลับกลุ่มเด็ก ๆ คุ้นเคย รวมถึงช่องทางโรงเรียน และร้านค้าที่มีความใกล้ชิดกับเด็ก ๆ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟแอนด์เอ็นฯ อธิบายว่า เหตุผลที่เลือก “เปเปอร์ เพลนส์” เป็นพรีเซ็นเตอร์นั้นเพราะนอกจากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัวแล้ว ทัศนคติ แนวคิด รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ จนทำให้เกิดรอยยิ้มและความสุขยังตรงกับจุดยืนของแมกโนเลีย ไอศกรีม ด้วย

Advertisement

นอกจากนี้จะสื่อสารเน้นย้ำเรื่องคุณภาพสินค้าและการใส่ใจสังคม-สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้หุ่นยนต์ กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีการปล่อยของเสียออกจากโรงงาน การใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น

ขณะเดียวกันตลาดไอศกรีมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดอาเซียนยังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทตัดสินใจลงทุนมากกว่า 1.2 พันล้านบาท สร้างโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 36 ล้านลิตรต่อปี รองรับการส่งออกจากไทยที่เป็นศูนย์กลางการผลิตไปยังทั่วทั้งอาเซียน