สธ.เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 หลายจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับสีส้ม-เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

โอภาส การย์กวินพงศ์

สธ.เตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พบหลายจังหวัดค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น ในระดับปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนควรสวมหน้ากาก-ตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ มีโรคประจำตัว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มักเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี กระทรวงสาธารณสุขจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ในหลายจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นในระดับปานกลางหรือสีเหลือง ไปจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสีส้ม โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครพนม มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย อุบลราชธานี

ขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับสีส้มหลายพื้นที่เช่นกัน อาทิ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม, ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด, แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร, ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน เป็นต้น

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า เมื่อจะต้องออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานการณ์และค่าฝุ่น PM 2.5 จากแอปพลิเคชั่น Air4Thai หรือเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพิษ หรือข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยดาวเทียม ผ่านแอปพลิเคชั่นเช็คฝุ่น หรือ https://pm25gistda.or.th และปฏิบัติตนตามคำแนะนำจากระดับสีคุณภาพอากาศ ดังนี้

1.สีฟ้า ระดับดีมาก ประชาชนทุกคนสามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติ 2.สีเขียว ระดับดี ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติ ส่วนกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้งเป็นเวลานาน และเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง

3.สีเหลือง ระดับปานกลาง ประชาชนทั่วไปเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้งเป็นเวลานาน และเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง ถ้าออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ส่วนผู้มีโรคประจำตัว ควรเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

4.สีส้ม ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร หรือการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงลด/จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร และการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากกลางแจ้ง

ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และสังเกตตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม

5.สีแดง ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรลด/จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร และการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายในบ้าน ถ้าออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และสังเกตตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

โดยกลุ่มเสี่ยงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำรองเผื่อไว้อย่างน้อย 5 วัน