องค์การเภสัชฯยืนยัน ยาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอ

อภ.ระบุว่า ขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์สำรองอยู่ 24 ล้านเม็ด และกำลังผลิตเพิ่มอีก 60 ล้านเม็ด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) อธิบายว่า ขณะนี้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 24 ล้านเม็ด และทำการการผลิตเพิ่มเติมอีก จำนวน 60 ล้านเม็ด รวมการสำรองทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวเป็นการสำรองอยู่ที่องค์การเภสัชกรรม ซึ่งยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง

ภญ.ศิริกุล ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม