องค์การเภสัชฯคาด สเปรย์พ่นจมูกยับยั้งโควิด-19 ลงตลาดไตรมาส 3 นี้

สเปรย์พ่นจมูก โควิด

องค์การเภสัชฯ คาด สเปรย์พ่นจมูกยับยั้งโควิด-19 ลงตลาดไตรมาส 3 นี้ หลัง อย.รับรองสถานที่ผลิตแล้ว

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การเภสัชกรรมได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้การรับรอง ISO-13485 : 2016 จาก บริษัท UIC certification service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองประเมินมาตรฐานสากล สำหรับสถานที่ผลิตสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 แล้ว

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยมีขอบข่ายการอนุญาตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม Respiratory care service สำหรับผลิตภัณฑ์ Nasal spray solution จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

โดยมีผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 และยังได้รับการรับรอง ISO-13485 : 2016 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ จาก บริษัท UIC certification service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจรับรองประเมินมาตรฐานสากล

สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน คือ องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด โดยทั้ง 5 หน่วยงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” เพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ระดับโลก ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตนั้น คาดว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และเป็นนวัตกรรมสุขภาพในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนไทย ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

“จากการที่องค์การได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และการรับรองมาตรฐาน ISO-13485 : 2016 ในส่วนของสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตจากสถานที่แห่งนี้ มีคุณภาพ ความปลอดภัย และองค์การเภสัชกรรมยังสามารถต่อยอดผลิตเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ในกลุ่มระบบทางเดินหายใจและช่องปากต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย”


องค์การเภสัชกรรม