มติสภา ถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชงกัญชา กลับไปพิจารณาใหม่

กัญชา

สภา ถอนร่างกฎหมายกัญชงกัญชา ออกจากวาระ 2 หลัง หลังสังคมท้วงหนัก ไม่ใช่เพื่อการแพทย์

วันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ปรากฏว่า นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นหารือ ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำไปปรับปรุงอีกสักครั้งหนึ่ง เนื่องจากหลังสภาฯ รับร่างกฎหมายฉบับนี้ มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งร่าง จากเดิมมี 45 มาตรา เพิ่มเป็น 69 มาตรา และแก้เกือบทุกมาตรา อาจไม่รอบคอบได้

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 มิถุนายน ที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด มีความวิตกกังวลไปทั่วทั้งจากวงการการแพทย์ วงการศึกษา ประชาชนทั่วไป และเข้าใจว่าเป็นการเปิดกัญชาเสรีแล้ว กฎหมายฉบับนี้น่าจะนำไปสู่การควบคุมได้ดีที่สุด

แต่ปรากฏว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นการควบคุม หรือ ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น จึงมีข้อเรียกร้องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดของคณะแทพย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ทบทวนกฎหมายฉบับนี้ ถึงขนาดว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกหรือไม่ หรือ ในบทบัญญัติมาตราอื่น ที่ให้ประชาชนปลูกได้โดยเสรี เพียงไปจดแจ้งเท่านั้น ซึ่งใช่วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ แต่เป็นการสันทนาการ

“ถ้ากรรมาธิการกลับไปทบทวนร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็จะมีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆ ที่มีการทักท้วงมา” นายสาทิตย์ กล่าว

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า เรากลัวเด็ก ประชาชนไปเสพ ไปพี้ เดี๋ยวจะติดกัญชากันเยอะ ป้องกันการเสพได้ไหม ไปดูแล้วไม่ได้ป้องกันเลย ห้ามเพียงไม่ให้เสพในที่สาธารณะ แปลว่าเสพในบ้าน โรงแรม รีสอร์ทได้ และท่านไม่ได้ห้ามเด็ก เพียงแต่ห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าเด็กปลูก แล้วเสพที่บ้าน แสดงว่ามาโรงเรียนได้ อย่างนี้เรารับไม่ได้ เพราะไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วแต่เพื่อเป็นการสันทนาการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สุดแล้วที่ประชุมสภามีมติให้ ถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม ด้วยเสียง 347 เห็นด้วย 198 ต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวจากพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ที่ประกาศไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ร่างฉบับนี้ถูกนำเสนอต่อสภาฯ ด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ นำกัญชง กัญชา มาใช้ทางการแพทย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยรับหลักการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้

ช่วงที่มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้านการแพทย์ การศึกษา ได้ออกมาแสดงความเห็นจนนำมาสู่ท่าทีของพรรคเพื่อไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า แต่เดิมเราหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นตัวกฎหมายที่ใช้ควบคุมการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทางการแพทย์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Advertisement

แต่ปรากฎว่าในชั้นกมธ.มีการปรับแก้อย่างมาก ไม่ตอบโจทย์ว่าจะควบคุมเรื่องที่หลายฝ่ายเป็นห่วงได้อย่างไร โดยเฉพาะการนำกัญชามาใช้ทางสันทนาการ พรรคเพื่อไทยจึงมีมติว่าจะไม่ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในวาระ 2 – 3 และจะเป็นเรื่องดีหากมีการถอนร่างไปปรับปรุง สิ่งสำคัญอีกประการ คือต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานะของกัญชาว่าจะเป็นอย่างไรในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ซึ่งมีความจำเป็นต้องกลับมาอยู่ในกฎหมายยาเสพติดหรือไม่นั้นจะต้องไปดูในรายละเอียด

“พรรคเพื่อไทยจึงมีมติว่าจะไม่ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในวาระ 2-3 และจะเป็นเรื่องดีหากมีการถอนร่างไปปรับปรุง สิ่งสำคัญอีกประการ คือต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานะของกัญชาว่าจะเป็นอย่างไรในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ซึ่งมีความจำเป็นต้องกลับมาอยู่ในกฎหมายยาเสพติดหรือไม่นั้น จะต้องไปดูในรายละเอียด” นพ.ชลน่าน กล่าว

ด้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาพรรคจะมีมติเห็นด้วยกับวิปรัฐบาลในการผลักดันร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ก็คาดหวังว่าจะมีมาตรการที่เข้มแข็งในการควบคุมการใช้กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น

แต่ภาพรวมพรรคเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังมีลักษณะของการกำหนดให้เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการปลูกกัญชา และยังอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารจดแจ้งปลูกกัญชาได้ ซึ่งเรื่องนี้พรรคเห็นว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แต่อาจจะเป็นเรื่องการเสพเพื่อนันทนาการที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว

“พรรคแจ้งให้วิปรัฐบาลรับทราบถึงท่าทีแล้ว ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมือง และเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการร่วมรับบาล เพราะเป็นเรื่องเหตุผลและความรับผิดชอบ ซึ่งตนหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพรรคการเมืองที่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่จะเข้าใจเรื่องผลกระทบทางสังคมและเสียงของประชาชนภายนอก และหากกมธ.ไม่ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปทบทวนจนถึงขึ้นต้องลงมติ พรรคยืนยันว่าไม่เห็นด้วย” นายสาทิตย์ กล่าว