ด่วน ครม.เคาะต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท อีก 4 เดือน

ดีเซล น้ำมันดีเซล
Photo by Jennifer Latuperisa-Andresen on Unsplash

ครม.เคาะขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 4 เดือน รองรับการเลือกตั้ง คาดรัฐสูญรายได้ 4 หมื่นล้านบาท

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 4 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2566-20 พ.ค. 2566 โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้เดือนละ 10,000 ล้านบาท รวม 40,000 ล้านบาท แต่จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง

Advertisement

โดยที่ผ่านมา การลดภาษีน้ำมันดีเซลมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ซึ่งที่ผ่านมาการลดภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ส่งผลให้สูญเสียรายได้ไปเดือนละกว่า 10,000 ล้านบาท โดยภาษีน้ำมันถือเป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของกรมสรรพสามิต ซึ่งเก็บรายได้เฉลี่ยประมาณ 2 แสนล้านบาทต่อปี