กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความสูตรคำนวณ ส.ส. นับรวมคนต่างด้าว

กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความสูตรคำนวณจำนวน ส.ส. แบ่งเขต หลังหลายภาคส่วนค้านการนับรวมประชากรไม่มีสัญชาติไทย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าว มติชน รายงานว่า ที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้ง

หลังหลายฝ่ายมีความไม่สบายใจ และมีความเห็นที่แตกต่างทั้งจากประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ กกต. ทำให้การทำงานของ กกต.เกิดความเคลือบแคลง ควรจะมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร


โดย กกต.ได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมช่วงเช้าวันนี้อีกครั้ง ต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยมีรายงานว่า กกต.มีมติส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย