กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 5 แบบ แจงจำนวนประชากรต่อ ส.ส.

กกต

กกต.เผยโฉม 5 รูปแบบเขตเลือกตั้ง กทม. รอพรรคการเมือง-ประชาชนเสนอความเห็น 4-13 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ออกประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แบบ

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์-13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  1. แสดงความคิดเห็นด้วยตนเองที่ สำนักงาน กกต.กทม.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  2. แสดงความคิดเห็นทางโทรสาร หมายเลข 0-2143-8530 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
  3. แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ถึง ผอ.กกต.กทม. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางอย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นสำคัญ
  4. แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
  5. กรอบระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศฉบับนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขตเลือกตั้งที่ กกต.กทม.จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น 5 รูปแบบ มีดังนี้

รูปแบบที่ 1

Advertisment

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3 

Advertisment

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5