กกต. เตรียมถกแบ่งเขตเลือกตั้ง 30 ม.ค.นี้ หลังกฎหมายลูกบังคับใช้

เลือกตั้งใหม่ รับสภาครบวาระ การเลือกตั้ง

สำนักงาน กกต.เตรียมชงระเบียบการแบ่งเขตเข้าสู่ที่ประชุม 7 เสือ ก่อนส่งไปให้พรรคการเมือง – ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แสดงความคิดเห็น

วันที่ 28 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งภายหลังจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีผลใช้บังคับ จะถือว่าเข้าโหมดถอยหลังสู่การเลือกตั้งอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐบาลสามารถยุบสภาหรือสภาอยู่ครบวาระในวันที่ 23 มีนาคมก็จะไม่มีปัญหาว่าไม่มีกฎหมายใช้ในการจัดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ มีรายงานวันจันทร์ที่ 30 มกราคมนี้ ทางสำนักงานฯจะเสนอระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ส.ส เข้าสู่ที่ประชุม กกต. เพื่อพิจารณาและออกเป็นกฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ กกต.ประจำจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ กกต.จะต้องทำการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 มาตรา 27 กำหนดให้ กกต.ต้องส่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งไปให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กับ พรรคการเมืองแสดงความเห็น

ซึ่งการพิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งเขตของ กกต. ซึ่งจะใช้เวลารวมรวม 25 วันและอีก 20 วัน เมื่อได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่

Advertisment

สำหรับพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนินกระบวนการคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.หรือไพรมารีโหวต และหากเริ่มนับระยะเวลา 45 วันที่กกต.ขอในการเตรียมการสำหรับการจัดการเลือกตั้งจะพบว่าตั้งแต่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป หากจะมีการยุบสภาหรือรัฐบาลอยู่ครบวาระวันที่ 23 มีนาคมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง