เศรษฐา รัฐบาลเพื่อไทย เลิกเกณฑ์ทหาร ไม่หนุนจัดวงสังคม อภิสิทธิ์ชน

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐาประกาศนโยบายเศรษฐกิจเพื่อไทยชุดใหม่ แจกเหรียญโทเค็นให้ 16 ปีขึ้นไป ใช้จ่ายภายใต้รัศมี 4 กิโลเมตร กระตุ้นเศรษฐกิจ เลิกเกณฑ์ทหารภาคบังคับ ไม่สนับสนุนจัดวงสังคม อภิสิทธิ์ชน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรคเพื่อไทย จัดงาน “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน” โดยนายเศรษฐา ทวีสิน แถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย ว่า ความเสียหายและความยากลำบากหลายประการของคนในประเทศ และเชื่อว่าคนในประเทศนี้ก็ไม่เห็นต่างจากตน จากที่ลงพื้นที่มาเห็นเกษตรกรรายได้ลดลง สวนทางกับรายจ่ายที่สูงขึ้น

เห็นการศึกษาไม่ตอบโจทย์และไม่ตรงความต้องการของตลาด เห็นความเหลื่อมล้ำ คนที่มีเพศสภาพต่างถูกปฏิเสธ ต่างใช้อำนาจเอาเปรียบประชาชน คนธรรมดา และตนเห็นผู้นำที่ไร้หัวใจ ขับไล่ประชาชนของตัวเองที่มีศักยภาพ คนที่ตั้งใจทำให้ประเทศดีขึ้น เพียงแค่คนเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้โอวาท

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนต่างตั้งความหวังไว้ในการเลือกตั้งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย พวกเขากำลังตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองที่เป็นความหวังและแรงบันดาลใจ

เศรษฐา รัฐบาลเพื่อไทย เลิกเกณฑ์ทหาร ไม่หนุนจัดวงสังคม อภิสิทธิ์ชน

ฟื้นไทยเป็นเสือตัวที่ 5 เอเชีย

เราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลปัจจุบันได้กู้เงินจำนวนมหาศาล แต่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แม้แต่น้อย 8 ปีผ่านไป เศรษฐกิจเราโตน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย แม้รัฐบาลจะอ้างเรื่องโควิด-19 แต่ทุกประเทศเจอเหมือนกันหมด

พรรคเพื่อไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจุดประกายเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยให้กลับมาฉลุยอีกครั้งเหมือนที่เคยทำในรัฐบาลไทยรักไทย ฝ่าวิกฤตต้มยำกุ้งจนได้รับนิยามว่าเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย

แจกเหรียญโทเค็น ให้อายุ 16+

นโยบายของพรรคเราทำให้เงินที่อัดฉีดในระบบหมุนเวียน เราจะนำธุรกิจที่ไม่เสียภาษีมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาทเข้าสู่ในระบบ รัฐจะสามารถเก็บภาษีได้ 3 แสนล้านบาท จะไม่มีมาเฟีย เราจะไม่ทนกับเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบประชาชน เราจะไม่รังแกคนด้อยโอกาส คนไม่มีทางสู้

นอกจากนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยการสร้าง “กระเป๋าเงินดิจิทัล” (Digital Wallet) ให้คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันใกล้บ้าน พร้อมเงินติดกระเป๋าที่รัฐจะแจกให้ทุกคน แต่เงินดิจิทัลนี้จะใช้จ่ายได้เฉพาะกับร้านค้าชุมชน และต้องอยู่ในรัศมี 4 กิโลเมตรเท่านั้น

เงินดิจิทัลนี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือน และร้านค้าสามารถนำเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินบาทได้กับธนาคารรัฐในภายหลัง นโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปจนระดับประเทศ

ให้พาสปอร์ตไทยไปได้ทั่วโลก

นายเศรษฐากล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสำคัญกับต่างประเทศเลย เสียโอกาสการแข่งขันอย่างมโหฬาร ขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซีย สร้างพันธมิตรไปทั่วโลก เปิดประตูการค้าให้กันและกัน รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะขยันไปเยือน ไปเจรจาไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น

เอาแค่พาสปอร์ตไทย จะไปอังกฤษ ยุโรป จีน ต้องใช้วีซ่า ขณะที่คนประเทศอื่นมาประเทศไทยไม่ต้องใช้วีซ่า ทำให้เราดูไม่มีศักดิ์ศรีเอาเสียเลย จะทำให้พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่าในหลายประเทศ

“เราดึงดูดเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาฝากในเมืองไทย เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย แล้วพาสปอร์ตไทยจะต้องมีอิทธิพลพาคนไทยเดินทางไปได้ทั่วโลก”

นายเศรษฐากล่าวอีกว่า มีประสบการณ์ที่ไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคม ระบบเส้นสาย คนรวยใหญ่คับฟ้า หลีกเลี่ยงกฎหมาย เปรียบเหมือนศักดิ์ศรีของคนธรรมดาถูกด้อยค่าลงไป เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างยิ่ง พรรคเพื่อไทยตั้งใจเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจ

ทำให้ทหารต้องแข่งขันกับเอกชน ต้องตอบคำถามประชาชนได้ว่าเป็นทหารแล้วได้อะไร จบแล้วทำอะไรต่อทั้งในสายอาชีพทหารและพลเรือน ดึงดูดให้ประชาชนมาสมัคร ขณะที่สถาบันทหารที่มีเกียรติจะได้รับการยกย่องมากขึ้น

ประกาศล้มวงสังคมอีลีท

สำหรับเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศที่ถูกด้อยไปหลายอย่าง เช่น สิทธิประกันสังคม สวัสดิการ การหมั้น การอุ้มบุตร พรรคเพื่อไทยจะสร้างความเสมอภาคให้สิทธิคนทุกกลุ่มได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเท่ากันโดยปราศจากเงื่อนไขเพศสภาพ จะแก้ไขกฎหมายคืนสิทธิทุกคนอย่างครบถ้วน ตนอยากเห็นคนเท่ากัน คนรวย คนจน ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ทุกคนคือคนเหมือนกันมีสิทธิมีเสียงเท่ากัน

“ผมขอประกาศเลยว่า ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย เราจะไม่สนับสนุนการจัดวงสังคม ที่อภิสิทธิ์ชน นักบริหาร ข้าราชการเอื้อประโยชน์กันเอง ทำให้นโยบาย กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมถูกบิดพลิ้ว เราจะปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรม นำศักดิ์ศรีที่ถูกย่ำยีจากผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดคืนให้ประชาชนอย่างแท้จริง”

นายเศรษฐากล่าวว่า อยากเห็นสังคมเส้นสาย สังคมเลือกปฏิบัติ สังคมไม่เสมอภาคหมดไป หรืออย่างน้อยก็ต้องเบาบางกว่าทุกวันนี้ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย สิ่งที่กล่าวมารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น มีกินมีใช้มีศักดิ์ศรี ขอให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นำนโยบายเหล่านี้ไปถึงประชาชน อวยพรให้ทุกท่านได้ชนะเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.ของประชาชน และให้เพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาล