ครม.เคาะจ่ายงบฯกลางฉุกเฉิน 11,112 ล้าน อุ้มค่าไฟ 4 เดือน

ค่าไฟ

ครม.รับทราบแผนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชน 2 แผน วงเงิน 11,112 ล้านบาท ส่ง กกต.พิจารณา ให้มีผลต่อบิลค่าไฟเดือน พ.ค.นี้

วันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 2 มาตรการ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และงบฯกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินราว 11,112 ล้านบาท ที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบต่อไป

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า มาตรการแรก ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ 1-300 หน่วย วงเงินประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท และมาตรการที่สอง ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย ครอบครัวละ 150 บาทในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 23.40 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 80-90% ของครัวเรื่อนทั้งหมด 25 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนและเป็นมาตรการต่อเนื่อง

ด้านนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ภายหลังจาก ครม.รับทราบจะต้องส่งให้ กกต.พิจารณาก่อน คู่ขนานไปกับการขออนุมัติงบฯกลาง ตามระเบียบการของบฯกลาง โดยจะขอมายังสำนักงบประมาณต่อไป และเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นวงเงินขออนุมัติงบฯกลางเกิน 100 ล้านบาทก็ต้องเสนอเข้า ครม. ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาของ กกต.ในรายงานดังกล่าว

เมื่อถามว่า จะทันช่วยเหลือค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ นายเฉลิมพลกล่าวว่า ทันเวลา ค่าไฟเดือนพฤษภาคมคือการใช้เงินงบฯกลางเดือนมิถุนายน

เมื่อถามว่าขณะนี้งบฯกลาง เหลือวงเงินเท่าไหร่ นายเฉลิมพลกล่าวว่า “เหลือไม่เยอะ ประมาณไม่เกิน 30%”

เมื่อถามว่ามีงบกลางเพียงพอในการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟใช่หรือไม่ นายเฉลิมพลกล่าวว่า “น่าจะได้อยู่นะ เราก็ต้องมาดูกรอบวงเงินที่เหลือ ความเหมาะสม ความจำเป็นที่ควรจะให้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย”

เมื่อถามว่า หาก กกต.ใช้เกณฑ์การอนุมัติเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวจะทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติการใช้งบกลางหรือไม่ นายเฉลิมพลกล่าวว่า ความเห็นส่วนตัว กกต.คงคำนึงถึงเรื่องนั้น ในแง่ของต้องพิจารณาให้รอบคอบ

“เรื่องที่รัฐบาลเคยช่วยเหลือปกติ ไม่น่ามีปัญหา ไม่เหมือนโครงการรับจำนำข้าว ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไม่ได้คิดงาน โครงการใหม่ เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเดือนพฤษภาคม ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหา” นายเฉลิมพลกล่าว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบ รายงานสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนปี 2566 และเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในส่วนของค่าไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ของประเทศ

ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 169 (3) กำหนด

นายอนุชากล่าวว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกสูงขึ้น ดังนี้

1.มาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ได้ดำเนินการอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2566 (การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มเปราะบาง) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป แม้ราคาพลังงานโลกเริ่มมีการปรับตัวลดลงจากช่วงปี 2565

โดยมีแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดแบบขั้นบันได แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 (4 เดือน) โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวกันกับช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2566

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์ต่อหน่วย

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151-300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์ต่อหน่วย

“คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 18.36 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7,602 ล้านบาท สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 (4 เดือน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น” นายอนุชากล่าว

2.มาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วน เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของค่าไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า

และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จำนวน 150 บาทต่อราย โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศและจะเริ่มลดลงในเดือนมิถุนายน

“เพื่อเป็นลดภาระของประชาชนซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน จำนวน 23.40 ล้านราย โดยใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 3,510 ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น” นายอนุชากล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห้วงการยุบสภา คณะรัฐมนตรี จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้นำเสนอกกต.พิจารณา ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 169 (3) กำหนด

นายอนุชากล่าวว่า ในที่ประชุม ครม.นายกรัฐมนตรียืนยันถึงความพยายามของรัฐบาล ในแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแพงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลดูแลลดภาระให้แก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ที่ใช้ไฟฟ้า 1-300 หน่วย ครอบคลุมกว่า ร้อยละ 80 ครัวเรือน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็เดินหน้าเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานของประเทศ โรงไฟฟ้าสีเขียว สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นคาร์บอน เครดิต ของประเทศ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตเชื่อว่า การใช้พลังงานสะอาดของไทยจะมีสัดส่วนที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพลังงานที่มาจาก fossil สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มโลกในการใช้พลังงานสีเขียว