เกาะติดจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล ชงกฎหมายบริหารเศรษฐกิจสไตล์ใหม่

รัฐบาลก้าวไกล
คอลัมน์ : FUTURE THAILAND

ฝุ่นการเมืองยังคงตลบอบอวล การตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลยังไปไม่ถึงฝั่ง แม้การเลือกตั้งผ่านมาเกือบเดือน ด้านหนึ่งเป็นเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่รับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

กกต.ยังมีเวลาอีก 1 เดือนเต็ม ๆ ที่จะพิจารณาสำนวนร้องคัดค้าน ขณะที่ขุมอำนาจเก่ากำลังซ่อนเล็บ เก็บอาการ รอลุ้นคดีความหุ้นสื่อของ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคก้าวไกล อันเป็นคดีที่สุ่มเสี่ยงทำให้ “พิธา” ไปไม่ถึงทำเนียบรัฐบาล

ท่ามกลางความวิตกกังวลของนักธุรกิจ นักลงทุน ที่ไม่ต้องการเห็นการตั้งรัฐบาลล่าช้ากว่าไทม์ไลน์ แต่แคนดิเดตนายกฯ คนที่ 30 และคณะก้าวไกลได้ยกทีมเศรษฐกิจไปพบภาคธุรกิจ ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ฉายวิสัยทัศน์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนมาแล้ว

โมเดลธุรกิจ 3 F

พิธาโชว์วิชั่น ยุทธศาสตร์ในการตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก หลังช่วงโควิด กับสภาหอการค้าฯ กับ ส.อ.ท. แบบเดียวกัน คือโมเดล 3F

หนึ่งคือ Firm Foundation หรือพื้นฐานที่แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สองคือ Fair หรือความเป็นธรรม เพราะ 40 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไทยเติบโตจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สิ่งที่ตามมาคือความเหลื่อมล้ำ ในการพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้วย

และสุดท้ายคือ Fast Growing Industry ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการผลักดันการวิจัยและพัฒนา (R&D) และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ประเทศไทยถึงแม้ไม่มีทรัพยากร เช่น โคบอลต์ นิกเกิล ที่จำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่แบบต่างประเทศ แต่ประเทศไทยจำเป็นต้องหาช่องว่างในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ยังมีคู่แข่งน้อย เช่น การผลิตชิป ซิลิคอนคาร์ไบด์ นี่เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Advertisement

ประเทศไทยในอนาคตต้องเติบโตด้วยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีให้ผลิตสิ่งที่มีมูลค่าสูง ไม่ใช่เติบโตด้วยการกดค่าแรงให้ต่ำและกดความสามารถในการแข่งขันให้ต่ำ

เช่น ลดใบอนุญาตลง 50% ขยายพื้นที่ชลประทานและประปาคุณภาพ และพัฒนาทุนมนุษย์ เช่น คูปองเรียนเสริมทักษะ เรียนฟรีอาชีวะ ถึง ปวส. รวมถึงอาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดึงดูด digital nomad เข้ามาในสาขาที่ประเทศไทยยังขาดแคลน เช่น data scientist

ส่วนนโยบายเพื่อส่งเสริม SMEs คือ 5ต ประกอบด้วย 1.แต้มต่อ เช่น หวยใบเสร็จ 2.เติมทุน เช่น ทุนสร้างตัวรายละ 100,000 บาท 3.ตัด cost เช่น SMEs นำค่าแรงขั้นต่ำหักภาษีได้ 2 เท่า เป็นเวลา 2 ปี 4.เติมตลาด เช่น กำหนดชั้นวางสินค้า SMEs ในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และ 5.ตั้งสภา SMEs ให้มีอำนาจต่อรองเทียบเท่าทุนใหญ่

รวมกฎหมาย รีดภาษีเข้าคลัง

สอดคล้องกับกลไกอีกด้านหนึ่งของพรรคก้าวไกลที่ปักหมุด 151 ส.ส.ในฝ่ายนิติบัญญัติ ชงแผน 100 วัน รื้อโครงสร้าง-ยกเครื่องระบบประเทศ ผ่านกฎหมาย 45 ฉบับ ทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และสังคม

Advertisement

ขีดเส้นใต้ที่กฎหมายเศรษฐกิจ 4 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ภาษีความมั่งคั่ง ตามนโยบายพรรคก้าวไกลที่ต้องการเก็บภาษีความมั่งคั่งกับคนที่มีทรัพย์สินเกิน 300 ล้านบาท จะมีรายได้ใหม่เข้าคลัง 60,000 ล้านบาท รวมถึงเก็บภาษีบุคคลทุนใหญ่ 92,000 ล้านบาท

2.พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า) พิธาเชื่อว่าทุนใหญ่สามารถโตได้อีกจากนี้ เช่น ออสเตรเลียที่เปิดเสรีคราฟต์เบียร์ market share ของทุนใหญ่หายไปแค่ 4-5%

3.พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ภายใต้ตามคอนเซปต์ นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างเป็นธรรม ผ่านโครงสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็ง โดยการทำ ease of doing business และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งการยกเครื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ และอีกหนึ่งกฎหมายคือ 4.พ.ร.บ.ประมง

สิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 2.พ.ร.บ.อากาศสะอาด และรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) แรงงาน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และ 2.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

จัดสรรอำนาจการเมือง

การเมือง 11 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2.พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร) 3.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 4.พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. 5.พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 6.พ.ร.บ.ความมั่นคง (ยุบ กอ.รมน.) 7.พ.ร.บ.ฉุกเฉิน 8.พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 9.พ.ร.บ.การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ 11.พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีการเมือง

สิทธิเสรีภาพ 8 ฉบับ ได้แก่ 1.ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นประมาท/112/116) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 3.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 5.พ.ร.บ.บิดเบือนกฎหมาย 6.พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 7.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) และ 8.พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ

บริการสาธารณะ 4 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.การศึกษา 2.พ.ร.บ.น้ำประปา 3.พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และ 4.พ.ร.บ.ถนน

ปฏิรูประบบราชการ 6 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 2.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 3.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4.พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 5.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และ 6.พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ปฏิรูปที่ดิน 8 ฉบับ ได้แก่ 1.ประมวลกฎหมายที่ดิน 2.พ.ร.บ.ป่าไม้ 3.พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 4.พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 5.พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 6.พ.ร.บ.ป่าชุมชน 7.พ.ร.บ. ส.ป.ก. และ 8.พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ กฎหมายในหมวดนี้เป็นพื้นฐานต่อยอดมาสู่นโยบายเก็บภาษีที่ดินรายแปลงและรวมแปลง 150,000 ล้านบาทเข้าคลัง

วัดใจรื้อกฎหมายรัฐบาลประยุทธ์

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ที่ค้างอยู่ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีตกค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐบาลใหม่ต้องตัดสินใจจะ “ปัดฝุ่น” สานต่อหรือไม่

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 147 ที่ระบุว่า ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ “แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน 60 วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป”

อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สอดคล้องคู่ชีวิต)

ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.อาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาตการควบคุมและกำกับดูแล การโฆษณาอาหาร การดำเนินการกับของกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น)

ร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ปรับปรุงหน้าที่ อำนาจ และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมการตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น)

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กฎหมายเศรษฐกิจประยุทธ์

ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอรับเงินทดแทนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. …. (การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ)

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.กำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)

ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) ร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ชงกฎหมายปฏิรูป วางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ อยู่ในแผน 100 วันแรก พรรคก้าวไกลถ้าได้เป็นรัฐบาล เป็นลมใต้ปีกให้รัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ โละกฎหมายรัฐบาลเก่าที่ไม่จำเป็น-ล้าสมัย