ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธา 85 ล้าน ถือหุ้นไอทีวี 4.2 หมื่นหุ้น สถานภาพหย่า

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ภาพจาก Facebook Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รวม 85 ล้านบาท มีหุ้น บ.ไอทีวี 42,000 หุ้น ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดก โฉนดที่ดิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ไร่ หนี้ค้ำประกัน 19.9 ล้าน แจ้งวันที่ทราบมูลหนี้ 14 เม.ย. 63-หลังเลือกตั้ง 62 สถานภาพหย่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สิน 85,023,720.18 บาท หนี้สิน 20,740,176.02 บาท

ทรัพย์สินประกอบด้วย

  • เงินสด 1,800,000 บาท
  • เงินฝาก 27 บัญชี 286,045.7 บาท
  • เงินลงทุน 1,346,698.98 บาท
  • เงินให้กู้ยืม 15,000,000 บาท ให้แก่นายภาษิณ ลิ้มเจริญรัตน์ พี่น้องร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือร่วมมารดา วันที่ให้กู้ยืม 15 ธ.ค. 63
  • ที่ดิน 1 แปลง 18,000,000 บาท ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ไร่ ได้มา 10 เม.ย. 60
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 15,000,000 บาท
  • ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน คันละ 2 ล้านบาท ได้มาปี 2566 รถจักรยานยนต์ 2 คัน จักรยานไฟฟ้า 1 คัน 2,140,000 บาท
  • สิทธิและสัมปทาน 19,413,985.5 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น 12,036,990 บาท เช่น โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สูท 16 ตัว เนกไท 76 เส้น รองเท้า 21 คู่ นาฬิกา 10 เรือน พระเครื่อง 8 องค์

หนี้สิน

  • เงินเบิกเกินบัญชี 807,414 บาท และหนี้สินอื่น 19,932,762.02 บาท ซึ่งเป็นหนี้จากการค้ำประกัน นายพิธาแจ้งวัน เดือน ปีที่กู้ว่า วันที่ 14 เม.ย. 63 (วันที่ทราบมูลหนี้)

หุ้นไอทีวี-สถานภาพหย่า-รายได้

นายพิธาแจ้งในส่วนของทรัพย์สินจากเงินลงทุนในรายการที่ 63 ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 44,100 บาท โดยหมายเหตุว่า ผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดก ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ 1860/2550 ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ตาย ให้รับโอนหลักทรัพย์หุ่นนี้อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น

นายพิธาแจ้งรายได้ต่อปีรวม 5,123,024.5 บาท ประกอบด้วย มาจากเงินเดือน 1,362,720 บาท รายได้จากทรัพย์สิน จากขายคอนโดฯปี’63 จำนวน 13,673,506 บาท ขายรถ 2 คัน ปี’65 จำนวน 936,000 บาท ขายหนังสือ 431,712 บาท

นายพิธาระบุไว้ในหมายเหตุว่า 1.ได้รายได้ในระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 3,418,376.5 บาทต่อปี 2.ได้รายได้ในระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 234,000 บาทต่อปี และ 3.ได้รายได้ในระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 107,928 บาทต่อปี

นายพิธาแจ้งสถานภาพโสด โดยหย่าเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คนคือ ด.ญ.พิพิม ลิ้มเจริญรัตน์