ป.ป.ช. เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สิน พิธา และนักการเมืองดังหลายคน พรุ่งนี้

พิธา

ป.ป.ช.เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สิน พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล สุชาติ  อดีต รมว.แรงงาน สมศักดิ์ อดีต รมว.ยุติธรรม และนักการเมืองดังอีกหลายคนวันพรุ่งนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 40 ราย เวลา 08.30-16.30 น. ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม ที่ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 40 ราย ประกอบด้วย

1.นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

2.นายทศพร ทองศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

3.นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

4.นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

5.นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

6.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

7.นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

8.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

9.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

10.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

11.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

12.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

13.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

14.นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

15.นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

16.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

17.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

18.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

19.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

20.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

21.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

22.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

23.ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

24.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

25.นายธนยศ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

26.นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

27.นางสาววรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

28.นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566

29.นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

30.นางอาภรณ์ สาราคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

31.นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

32.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

33.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

34.นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

35.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

36.นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

37.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

38.นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

39.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566


40.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566