ครม.บรรจุ “วิทยา ยาม่วง” นั่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม

ชัย วัชรงค์

ครม.อนุมัติการบรรจุวิทยา ยาม่วง กลับเข้ารับราชการ นั่งรองปลัดกระทรวง หลังเคยลาออกในยุคศักดิ์สยาม 

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้บรรจุและแต่งตั้งนายวิทยา ยาม่วง กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ที่ว่างอยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

พร้อมทั้งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ย้าย นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจ้าท่า ที่ว่างอยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา ยาม่วง อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 .. 2564 สมัยที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รมว.คมนาคม โดยให้มีผลในวันที่ 1 .. 2564 โดยระบุถึงสาเหตุลาออกว่า มีปัญหาทางด้านสุขภาพ และต้องการไปดูแลครอบครัว