ครม.ไฟเขียว “ชูฉัตร ประมูลผล” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ คปภ.

ชูฉัตร ประมูลผล
ชูฉัตร ประมูลผล

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง “ชูฉัตร ประมูลผล” ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปภ. ต่อจาก “สุทธิพล ทวีชัยการ” ที่ทำงานครบ 2 วาระ ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2566 นี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร ประมูลผล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน นายชูฉัตร ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. ขณะที่เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. คนปัจจุบัน คือ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งจะครบวาระการทำงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 หลังดำรงตำแหน่งมา 2 วาระ เป็นระยะเวลา 8 ปี

               

ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการสรรหาได้สอบสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์ผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 3 ราย และเป็นบุคคลภายในสำนักงาน คปภ.เพียง 1 ราย ซึ่งนายชูฉัตร ประมูลผล ถือเป็นบุคคลแรกที่มาจากคนในสำนักงาน คปภ.ที่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ได้สำเร็จ นับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการประกันภัย