มาครบ! ครม.บิ๊กตู่ ไฟเขียวข้าราชการการเมืองลอตสอง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1.รองนรม.(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ขอแต่งตั้ง 1.นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

2.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรมต. กระทรวงศึกษาธิการ 1. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช 2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 3. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรมต.กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.รมว. วัฒนธรรม : นายอิทธิพบล คุณปลื้ม 2.รมว.ดิจิทัล : นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

4. กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 1.นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา : ที่ปรึกษารมต.กระทรวงศึกษาธิการ 2. นายณรงค์ ดูดิง : ที่ปรึกษารมช.(คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) 3.นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช.(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 4.นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศธ. 5. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศธ.(คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) 6. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศธ.(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

5.กระทรวงกลาโหมแต่งตั้ง พลเอกพลภัทร วรรณภักตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กห. 6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง 1. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. 2. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. 3. นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี


7.กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง 1. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 4. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 6. นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์

8.กระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้ง 1.นายเวียง วรเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2. นายพิกิฏ ศรีชนะ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

9.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้ง 1.นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

10.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง 1. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 2. นายธนา ชีรวินิจ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 3. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ(นายประภัตร โพธสุธน) 4. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ(นายประภัตร โพธสุธน) 5. นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

11.กระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง 1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวรเสนเนียม) 2. นายเจือ ราชสีห์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายถาวร เสนเนียม) 3. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิปรัฐ รัตนเศรษฐ) 4. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรามการผู้ช่วยรัฐมนตรี คค.

12.กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง 1. นายอนุชา โมกขะเวส ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายนิพนธ์บุญญามณี) 3. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นานาทรงศักดิ์ ทองศรี) 4. พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายวิรัช ร่มเย็น ตำแหต่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายนิพนธ์บุญญามณี) 6. นายสุกรี มะเต๊ะ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

13.กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง 1.นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 14.กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง 1.นานธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2. นายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.นายสำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสธ.

15.กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง 1.นายสุขาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 16.กระทรวงแรงงาน 1. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ