พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี อดีตรอง ผบ.สส. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 83 ปี

พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี

พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูสุด ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 83 ปี ด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 มติชนรายงานว่า พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 นักเรียน จปร.รุ่นที่ 11 ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและไตวาย ในวัย 83 ปี ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

พล.อ.ชัยณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อปี 2558 และเมื่อล่าสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้เดินทางไปเป็นประธานประชุมเพลิง นางสมถวิล กฤษณะเศรณี ที่วัดโสมนัสวิหาร และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พล.อ.ชัยณรงค์เดินทางมาร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1

โดย พล.อ.ชัยณรงค์เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการทหารบก ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2534 และถึงแก่อนิจกรรมไปก่อนหน้านี้ (13 ก.ย. 2561) อีกทั้ง พล.อ.ชัยณรงค์ยังมีศักดิ์เป็นอาของ พล.ท.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสนาธิการทหารบก

โดยกำหนดการ พิธีน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลาบุพการี เขตบางเขน กรุงเทพฯ ทางญาติมีกำหนดการรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. จากนั้นเวลา 17.00 น. พิธีน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 11-วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม ก่อนบรรจุศพ