ศบค. ตั้งโต๊ะแถลง แจงปมกระจายวัคซีนใน กทม. ยัน ไม่มีการเมือง

ศบค.

ปัดเกาเหลา ศบค.จูงมือผู้ว่า กทม. – หมอโอภาส แถลงปัดข่าวเกาเหลา แผนกระจายวัคซีน “พล.อ.ณัฐพล” ขอโทษประชาชน ปมเลื่อนฉีด ยัน วัคซีนมาช้า แต่มาชัวร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.35 น. ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนระหว่าง กทม.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ.ดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนด ในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 50 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ประชากรทั้งหมดที่อยู่บนแผ่นดินไทยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด ดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2564 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการนำเข้า 8.1 ล้านโดส

แบ่งเป็นแอสตร้าเซเนก้า 2.1 ล้านโดส และซิโนแวค 6 ล้านโดส ปัจจุบันมีการฉีดสะสมแล้วทั้งหมด 6,188,124 โดส นับถึงวันที่ 13 มิถุนายน โดยจำนวนฉีดสูงสุดอยู่ที่พื้นที่ กทม. 1,716,394 โดส ร้อยละ 27.7 ของวัคซีนที่มีทั้งหมด เข็มที่ 1 จำนวน 1,346,993 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 369,401 โดส ธรรมชาติการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นชีววัตถุ จึงมีความไม่แน่นอนในการผลิตค่อนข้างสูง ไม่เหมือนกับยาที่ใช้สารเคมีตั้งต้นซึ่งจะควบคุมได้ดีกว่าดังนั้น การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ จึงต้องมีมาตรฐานสากลที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะหน่วยงานควบคุมคุณภาพทั้งต่างประเทศ ในประเทศ การจัดสรรวัคซีนจะพิจารณาถึงข้อมูลวิชาการในพื้นที่ จำนวนประชากร สถานการณ์การระบาด แบ่งเป็นสัดส่วนที่ต่างกันในแต่ละจังหวัด รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล การลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายเน้นบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุขด่านหน้า ที่ต้องไปดูแลผู้ป่วย ปัจจุบันฉีดเกือบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มตำรวจ ทหาร อสม. ก็จะได้รับการจัดสรรต่อไป

นพ.โอภาส กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ได้มีการเน้นให้มีการฉีดกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนก่อน กระทรวงสาธารณสุขเปิดจองการฉีดวัคซีนหมอพร้อมตั้งแต่พฤษภาคม แต่ทั้งนี้ วัคซีนยังใช้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่ได้เป็นวัคซีนในท้องตลาด ดังนั้น การสั่งซื้อ การจอง ต้องส่งทันที จะต้องผลิตและจัดส่งทันที ดังนั้น บริษัทวัคซีนที่มีสัญญา จะต้องทยอยส่งเป็นงวดๆ ตามสัญญาที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังมีการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ครู บุคลากรทางการศึกษา คนทำงานขนส่งสาธารณะ รถเมล์ รถตู้ วินมอเตอร์ไซค์ กลุ่มแรงงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยในเดือนมิถุนายน วางแผนไว้ 2 งวด ครอบคลุมการฉีดในระยะ 2 สัปดาห์ งวดแรก โดยในวันที่ 7-20 มิถุนายน จะมีการจัดส่งวัคซีนไปประมาณ 3 ล้านโดส

ประกอบด้วย ซิโนแวค 1 ล้าน แอสตร้าเซเนก้า 2 ล้านโดส จัดส่งไปยัง กทม. 5 แสนโดส แยกเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส ซิโนแวค 1.5 แสนโดส ส่วนประกันสังคม 3 แสนโดส ซึ่งฉีดใน กทม.เป็นหลัก ขณะที่กลุ่มของมหาวิทยาลัย 1.5 แสนโดส ฉีดใน กทม.เป็นหลักเช่นกัน

ส่วนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมในต่างจังหวัด จะมีการจัดส่งวัคซีนไป 1.1 ล้านโดส จุดฉีดต่าง ๆ ขององค์กรภาครัฐ เช่น กลุ่มขนส่งสาธารณะ กลุ่มทหารตำรวจในการกักกันผู้ป่วยอีก 1 แสนโดส พร้อมทั้งจัดวัคซีนรองรับการระบาด ส่วนงวดที่ 2 จะต้องกระจายไปอย่างช้าที่สุด 21 มิถุนายน -2 กรกฎาคม เป็นซิโนแวค 2 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 1.5 ล้านโดส เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 6 ล้านโดส

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 7 -14 มิถุนายน เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขส่งวัคซีนให้ กทม. 5 แสนโดส แยกเป็น 2 ชนิด แอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส ชิโนแวค 1.5 แสนโดส ซึ่งซิโนแวคใช้เป็นเข็มที่สอง ที่ใช้อยู่ตอนนี้ 1.26 แสนโดส อีก 1.24 แสนโดสใช้ในส่วนของกรณีฉุกเฉิน ส่วนของแอสตร้าเซนเนก้า ใน กทม.มีการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม 182,000 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 52,000 โดสเป็นเข็มที่ฉีดไว้ก่อน ผู้ป่วยติดเตียงกับผู้สูงอายุ 8,000 โดส เหลือสำรองไว้นิดหน่อย และให้ผู้ลงทะเบียนไทยร่วมใจ 1 แสนโดส

“ครั้งแรกคาดหวังว่าวัคซีนจะได้มาก่อนวันที่ 14 มิถุนายน แต่อาจจะขัดข้องทางเทคนิกของผู้จัดส่งให้ สธ.จึงยังไม่ได้รับวัคซีน กทม.จึงแก้ปัญหาโดยการแจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนที่ลงไว้ใน 15-21 มิถุนายน ให้เลื่อนไปก่อน โดย กทม.จะหยุดฉีด และจะฉีดให้เร็วที่สุด สมมติรับวัคซีนวันไหนวันรุ่งขึ้นจะฉีดให้เลย และกลุ่มที่เสียสิทธิที่ไม่ได้ฉีดในวันที่ 15-21 มิถุนายน ก็จะได้ฉีดเป็นกลุ่มแรกก่อนคนอื่น โดยไม่ต้องไปจองคิวใหม่” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม. ได้รับการอนุเคราะห์จาก สธ. เยอะ ทั้งกลุ่มขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นคน กทม.ทั้งนั้น หากให้ กทม.ฉีดเองเดือนละ 2.5 ล้านโดส ยากมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้ง มีแต่ สธ.ส่งคนมาช่วย กทม.ต้องขอขอบคุณ สธ.ด้วย

ขณะที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผอ. ศปก.ศบค. ยืนยันว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมา ศบค.บูรณาการร่วมกับ สธ.ในทุก ๆ เรื่อง ทุกอย่างเป็นไปได้ดี เต็มขีดความสามารถ ภาพรวมประชากรของประเทศไทย 67 ล้านคน นโยบาย ศบค. ต้องการฉีดให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยรวมถึงคนต่างชาติ รวมแล้ว 70 ล้านคน

การฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่จะต้องฉีดให้เกิน 70% เราต้องเตรียม 100 ล้านโดส สธ.เตรียมไว้ซิโนแวค 8 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 5 ล้านโดส จะมีค่าเท่ากับวัคซีนชนิดอื่น 2 เท่า รวมแล้ว 99 ล้านโดส และยังมีวัคซีนที่จะสั่งซื้อเพิ่มอีก

“ยืนยันว่าฉีดได้ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ให้กับประชาชน 50 ล้านคนในปี 2564 แน่นอน อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายนมีการฉีดวัคซีน 6 ล้านโดส และเดือนต่อ ๆ ไปเดือนละ 10 ล้านโดส เป็นอย่างน้อย ทำให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ 50 ล้านคนภายในเดือนกันยายน หรือ อย่างช้าตุลาคม” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า การวางแผนที่ดีที่สุดและไม่เกิดปัญหาเลย ได้วัคซีนมาแล้วจึงวางแผน แต่จะทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น ศบค.จึงวางแผนกระจายวัคซีนกับ สธ.ล่วงหน้า แต่เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนวัคซีนไม่ได้เข้าตามแผนก็ต้องมีการปรับแผน จะต้องมีการเลื่อนการฉีดกันบ้าง กราบขออภัยพี่น้องประชาชนด้วย แต่ภาพรวมของเดือนก็ยังเป็นไปตามกำหนดการ

ดังนั้น ประชาชนบางส่วนอาจเข้าใจว่า 6 ล้านโดสเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือน แต่ความจริงเข้ามาเป็นงวด ๆ การส่งวัคซีนเข้ามาในราชอาณาจักรบริษัทที่ผลิตก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร เพราะยังจัดส่งมาในเดือนมิถุนายน แม้มีการเลื่อนไปบ้าง แต่คนที่ถูกเลื่อนจะได้รับการฉีดเป็นอันดับแรก

“ยืนยันว่า ศบค.ประชุมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมืออย่างดี มีการบูรณาการอย่างประสานสอดคล้อง ไม่มีวัคซีนการเมืองทุกคนทำงานโดยกรอบนโยบายของ ศบค. ไม่มีประเด็นทางการเมือง” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

เมื่อถามว่า ให้คำตอบได้หรือไม่ว่าวัคซีนจะเข้ามาเมื่อใด นพ. โอภาส กล่าวว่า พอผลิตปุ๊บ ตรวจสอบคุณภาพปุ๊บ ก็จะจัดส่งทันที ขณะนี้วัคซีนหลายบริษัท หลายล้านโดสกำลังรอตรวจสอบคุณภาพ คิดว่าไม่นาน แต่ขออนุญาตไม่ระบุวัน เพราะการตรวจสอบคุณภาพไม่สามารถผ่อนปรนได้ เราจะไม่ยอมให้วัคซีนที่ไม่มีคุณภาพ มาฉีดให้ประชาชนคนไทย แต่เป้าหมายภาพรวม 6 ล้านโดสในเดือนนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ