ไทยสร้างไทย แนะลูกบ้าน แอชตัน อโศก ฟ้อง กทม.เรียกค่าเสียหาย

วัฒนา เมืองสุข

วัฒนา เมืองสุข แนะผู้ซื้อห้องชุดแอชตัน อโศก ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กทม.ได้ทันที ไม่ต้องรอศาลปกครองสูงสุด ปมออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยมิชอบ จนถูกศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ กรณี สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวก รวม 16 คน ได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตวัฒนา กับพวก รวม 5 คน โดยมีบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำกัด เป็นผู้ร้องสอดต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวม 4 ฉบับ ที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอด ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 4 ฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ นั้น

แม้ตามกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอดมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนอาคารดังกล่าวจะต้องถูกรื้อถอนเพราะเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายจึงเกิดจากการที่กรุงเทพมหานครได้ออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของโครงการทั้ง 4 ฉบับความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการทำละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ กรุงเทพมหานครจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2530

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการมีสิทธิฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 441/2560 ที่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันกับคดีนี้ไว้แล้ว โดยมีสิทธิที่จะฟ้องได้ทันทีโดยไม่จำต้องรอผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด

“พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ได้แก่ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการ ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการที่ได้รับเสียหาย เพราะประชาชนได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์โควิดที่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลมากพอแล้ว กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงไม่ควรสร้างภาระให้ประชาชนเพิ่มที่จะต้องเสียค่าขึ้นศาลหรือค่าทนายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองอีก” นายวัฒนา กล่าว

ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ซื้อโครงการที่ได้รับความเสียหายทุกท่านและพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป ทั้งนี้ หากประสงค์จะให้พรรคช่วยเหลือในเรื่องนี้ ติดต่อนายภัชริ นิจสิริภัช คณะกรรมการนโยบายพรรค โทรศัพท์หมายเลข 0818034433

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ