เปิดประชุมสภา 4 ส.ส. ปฏิญาณตน “ชวน” ขอเพิ่มประชุมวันศุกร์ 2 วัน เลิก 3 ทุ่ม

ชวน หลีกภัย

ประชุมสภาวันแรก 4 ส.ส.ใหม่เข้าปฏิญาณตน มี ส.ส. ร่วมปฏิบัติหน้าที่ 476 คน “ชวน” ขอเพิ่มประชุมวันศุกร์ 2 วัน ขยายเวลาเลิกถึง 3 ทุ่ม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.40 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม รับทราบพระบรมราชโองการเปิดสมัยประชุมรัฐสภา

จากนั้นให้ ส.ส.ใหม่ 4 คน คือ นายอิสระพงษ์ มากอำไพร ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์, นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย, นายนราพัฒน์ แก้วทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายภาคิน สมมิตรธนากุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ปฏิญาณตนก่อนเขาปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ได้มีจำนวน 476 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่ง 238 คน

นายชวน กล่าวก่อนเข้าสู่วาระว่า ขอต้อนรับเพื่อน ๆ ทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และสมัยประชุมนี้เป็นปีสุดท้าย ซึ่งเป็นสมัยที่ 7 สมัยที่ 8 จะเป็นสมัยสุดท้าย ฉะนั้นงานที่เรามีอยู่ ซึ่งเป็นผลงานของสมาชิกก็จะขอความร่วมมือของพวกเราได้ร่วมกัน โดยจะหารือเป็นการเผยแพร่ในแต่ละครั้ง โดยเป็นแนวปฏิบัติว่า โดยที่สมัยประชุมที่แล้วเราได้เสียเวลาประชุมไปเนื่องจากโควิด-19 ทำให้เราต้องหยุดทำงานไปเป็นเดือน จึงมีงานที่ค้างอยู่บ้างไม่มากนัก แต่เราจะทำให้จบในสมัยประชุมนี้

นายชวนกล่าวต่อว่า ได้เรียนผู้นำฝ่ายค้าน และสมาชิก และตัวแทนรัฐบาลไว้บางส่วนแล้วว่าเราจะประชุมไปตามปกติ แต่สมัยประชุมนี้จะมีวาระมาก ทั้งงบประมาณ ประชุมรัฐสภา ดังนั้น ในส่วนของสภาฯ ขอประชุมวันศุกร์ เดือนละประมาณ 2 ครั้ง ส่วนสัปดาห์ใดที่ไม่ประชุมวันศุกร์ ก็จะขอเพิ่มชั่วโมงประชุม ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เช่นจากเลิกประชุม 19.00 น. เป็นเลิกประชุม 21.00 น.โดยที่ไม่ต้องเพิ่มวันประชุม เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมพบปะประชาชนตามปกติ โดยจะมีการหารือกับตัวแทนต่อไป

นายชวนกล่าวต่อว่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 นัดประชุมคณะกรรมการประสานงานทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะหารือถึงประเด็นที่จะใช้เวลาประชุมแต่ละเรื่อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะเริ่มพิจารณาในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

นายชวนกล่าวด้วยว่า ในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ จึงได้มีการหารือกับกรมควบคุมโรค และยังคงใช้มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยจนกว่ามาตรการด้านสาธารณสุขจะเปลี่ยนแปลงไป โดยในช่วงที่ผ่านมาสภามีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ นักการ แม่ค้า ส่วนใหญ่ติดมาจากที่อื่น แต่ที่ติดเชื้อในสภา นั้นยังไม่มี อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับ แต่ก็ขอความกรุณาอย่าประมาท ขอให้ยังเคร่งครัดเรื่องสวมหน้ากากอยู่

จากนั้นนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ลุกขึ้นหารือว่า เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข การระบุชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5 มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่อยู่ในระเบียบการประชุมเป็นเรื่องที่เสนอใหม่อยู่ในวาระ 6.3 โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นกฎหมายต้องเข้ามาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ฉะนั้นจะทำให้เกิดช่องว่าง จึงขอเสนอญัตติเลื่อนการพิจารณาออกไปหลังการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2566

ทั้งนี้ที่ประชุมยังตกลงกันไม่ได้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ขอให้พักการประชุม 5 นาที เพื่อไปตกลงกันก่อน สุดท้ายเมื่อกลับมาประชุมสภาอีกครั้ง ที่ประชุมยินยอมให้เลื่อน พ.ร.บ.กัญชง มาพิจารณาก่อนเรื่องที่คณะกรรมาธิการ พิจารณาแล้วเสร็จในวันที่ 8 มิถุนายน