รัฐสภาลงมติ พ.ร.ป.เลือกตั้งคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ‘หาร 500’ ชนะ ‘หาร 100’

รัฐสภา ล็อกสูตรหาร 500 วิธีคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 392 ต่อ 160 เสียง ตามคำสั่ง “ประยุทธ์”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง โดยเริ่มเข้าสู่การอภิปรายในมาตรา 23 ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อเวลา 17.52 น. โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสียงข้างน้อยสงวนความเห็น อาทิ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ อภิปรายสนับสนุนให้ใช้สูตร 500

กระทั่งเวลา 21.55 น. ที่ประชุมได้ลงมติ โดยรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับมาตรา 23 ที่ปรากฏตามร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับ กมธ. โดยให้ใช้สูตรหารด้วย 100 ด้วยคะแนนเสียง 392 ต่อ 160 งดออกเสียง 23 ไม่ลงคะแนน 2

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบกับสูตรหารด้วย 500 ตามข้อเสนอของนายแพทย์รวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 354 ต่อ 162 งดออกเสียง 37 ไม่ลงคะแนน 4

หลังจากเสร็จสิ้น วาระ 3 รัฐสภาจะส่งร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเนื้อหาว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือมีประเด็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. หรือไม่ หากไม่มี .. ที่เห็นว่ามีประเด็นขัดแย้ง หรือมีปัญหาในขั้นตอนการบังคับใช้ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็จะนำร่างส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้สูตรหาร 500 นั้น ก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียกแกนนำรัฐบาลเพื่อหารือเรื่องสูตรดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีที่เข้าร่วม ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข, นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา