แอชตัน อโศก : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างแอชตัน อโศก

จากกรณีคดีที่ดินโครงการแอชตัน อโศก ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตวัฒนา รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ต่อศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบ กทม. 6 เลขที่ 18/2558 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558 และเลขที่ 69/2558 ลว. 16 กรกฎาคม 2558 และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ตามแบบ ยผ.4 เลขที่ 48/2559 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ฉบับแก้ไข และเลขที่ 129/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

อ่านรายละเอียดคำวินิจฉัยได้ที่นี่