คืนพรุ่งนี้ปิดการจราจรถนนวิภาวดี-รังสิต สร้าง sky walk เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการปิดการจราจรถนนวิภาวดี-รังสิต และที่กลับรถบริเวณแยกบางเขน ถนนวิภาวดีขาออก ตั้งแต่บริเวณสถานีวัดเสมียนนารีถึงบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายน 2560 เพื่อก่อสร้าง sky walk เชื่อมสถานีวัดเสมียนนารีและสถานีทุ่งสองห้องรองรับการใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ช่วงเวลา 22.00 น. (วันที่ 16 ก.ย. 60) – ช่วงเวลา 04.00 น. (วันที่ 17 ก.ย. 60) ปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดี-รังสิต และจุดกลับรถบริเวณแยกบางเขน

– ช่วงเวลา 01.31 – 02.00 น. (วันที่ 17 ก.ย. 60) ปิดการจราจรถนนวิภาวดี-รังสิต และจุดกลับรถในทุกช่องทาง

โดยอาจส่งผลให้การจราจรเกิดการชะลอตัวและติดขัดผู้ใช้เส้นทางสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางไปใช้ถนนเลียบทางรถไฟทดแทนได้ และจะเปิดเส้นทางหลักให้ใช้ได้ในเวลา 02.01 น. ส่วนช่องทางคู่ขนานจะเปิดการจราจรได้ในช่วงเวลา 04.00 น. เป็นต้นไป