บอร์ดรถไฟอนุมัติ “ศิริราช” เช่า 30 ปี ที่ดินสถานีบางกอกน้อย

โรงพยาบาลศิริราช

บอร์ดรถไฟตั้ง 4 รองผู้ว่าใหม่ อนุมัติ “ศิริราช” เช่า 30 ปี สถานีบางกอกน้อย ผุดตึกผู้ป่วยนอกรับ 2 รถไฟฟ้า

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย( ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 ส.ค. 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ 4 ตำแหน่ง

ประกอบด้วย 1. นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง เป็นรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ 2. นายพีระเดช หนูขวัญ รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นรองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ 3. นายอวิรุทธ์ ทองเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ เป็นรองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ และ 4. นายเอก สิทธิเวคิน จากรองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน แทนนายวรวุฒิ มาลาที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยทั้ง 4 ตำแหน่งให้มีผลในวันที่ 1 ต.ค.นี้

และยังได้เห็นชอบให้โรงพยาบาลศิริราชเช่าที่ดินบริเวณสถานีบางกอกน้อย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานีร่วมศิริราชรถไฟชานเมืองสายสีแดงตลิ่งชัน-ศิริราช-ศาลายา และรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม – บางขุนนนท์และอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ขนาด 15 ชั้น โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลศิริราชเคยระบุว่า อาคาร 15 ชั้น ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,000 ล้านบาท ชั้น 1-2 จะเป็นพื้นที่ส่วนของสถานีในรูปแบบคองคอร์ดเชื่อมสถานีกับอาคาร ส่วนชั้นที่ 3-15 จะเป็นส่วนของโรงพยาบาลทั้งหมด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 10,000 ราย/วัน คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

นอกจากนี้โรงพยาบาลมีแผนทำทางเดินเชื่อม (Sky Walk) ระยะทางประมาณ 100 เมตร เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลฝั่ง ถ.อรุณอัมรินทร์เข้ามาภายในของพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช

รพ.ศิริราช