กทม.ทุ่ม 7.6 หมื่นล้านงบปี’64 ผุดสารพัดโปรเจ็กต์แก้จราจร-น้ำท่วม-ขยะ

กทม.-มุมสูง-รถไฟฟ้า

เปิดโผงบฯกทม.ปี’64 วงเงิน 7.6 หมื่นล้าน ทุ่มพัฒนาเมืองกรุง ครบทุกมิติ การโยธา-จราจร-สิ่งแวดล้อม-ระบายน้ำ-การแพทย์” จัดเก็บขยะมูลฝอย ลุยสร้างถนน สะพานเกียกกาย รื้อท่อขวางไฮสปีด3 สนามบิน ผุดฟีดเดอร์เชื่อมบีทีเอส แอร์พอร์ตลิงก์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีวงเงินรวม 76,451 ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 75,500 ล้านบาท และรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. วงเงิน 951 ล้านบาท

ในส่วนรายจ่ายประจำแบ่งเป็นในส่วนของงบกลางจำนวน 14,207 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 62,243 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่สำนักงาน หน่วยงาน และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

สำหรับสำนักงานและหน่วยงานของกทม.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการแพทย์ และสำนักการคลัง เพื่อเดินหน้าโครงการต่อเนื่องและลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่

กทม.-ภาพมุมสูง

Advertisment

โยธามากสุดลุยสร้างถนน-สะพานเกียกกาย

โดย“สำนักการโยธา” ได้รับจัดสรรวงเงิน 7,840 ล้านบาท มีโครงการที่ระบุในข้อบัญญัติที่น่าสนใจ เช่น 1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง วงเงิน 560 ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างทางลอดถ.รัชดาภิเษก – ราชพฤกษ์ วงเงิน 340 ล้านบาท 3. โครงการกก่อสร้างต่อเชื่อมถ.กาญจนาภิเษก – พุทธมณฑลสาย 2 วงเงิน 487 ล้านบาท

4. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเกียกกายช่วงที่ 2 รวมค่าจ้างที่ปรึกษา วงเงิน 9.695 ล้านบาท 5. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเกียกกายช่วงที่ 3 บวกกับทางยกระดับถ.ฝั่งพระนครช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา – แยกสะพานแดง วงเงิน 9.8 ล้านบาท

6. ทางลอดถ.หน้าพระลาน วงเงิน 315 ล้านบาท 7. ทางลอดถ.มหาราช 45 ล้านบาท 8.ต่อเชื่อมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – ถ.ประชาชื่น วงเงิน 32 ล้านบาท และสะพานข้ามแยกบางกะปิ (ลาดพร้าว – เสรีไทย) วงเงิน 2 ล้านบาท เป็นต้น

Advertisment

เดินหน้าโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ด้าน”สำนักสิ่งแวดล้อม” วงเงิน 7,758 ล้านบาท เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วงเงิน 809 ล้านบาท

โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชระยะที่ 3 วงเงิน 237 ล้านบาท

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ วงเงิน 587 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินถ.บางขุนเทียนชายทะเล วงเงิน 92 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถ.ร่มเกล้ากับถ.เจ้าคุณทหาร วงเงิน 35 ล้านบาท เป็นต้น

รื้อไฮสปีด 3 สนามบินพ่วงงบระบายน้ำ

ขณะที่”สำนักการระบายน้ำ”ได้รับจัดสรร วงเงิน 6,161 ล้านบาท มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน วงเงิน 1,105 ล้านบาท, แก้มลิงสวนเบญจกิติ วงเงิน 93 ล้านบาท

พัฒนาระบบระบายน้ำแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ช่วงถ.พระราม 6 – ซ.ระนอง 1 วงเงิน 372,000 บาท และระบบระบายน้ำแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินช่วงซ.ระนอง 1 – สนามบินดอนเมือง วงเงิน 189,000 บาท เป็นต้น

ส่วน“สำนักการแพทย์”ได้รับวงเงิน 4,040 ล้านบาท โดยเป็นงานด้านบริการทางการแพทย์ 3,921 ล้านบาท, แผนงานบริหารทั่วไปและงานบริหารทั่วไปด้านสาธารณสุข 100 ล้านบาท

แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย 17 ล้านบาท และงานพัฒนาระบบริการทางการแพทย์ 17 ล้านบาทและ 5. สำนักการคลัง วงเงิน 2,912 ล้านบาท

ผุด Shutter Bus-ดึงเสาไฟลงใต้ดิน

ทั้งนี้เมื่อโฟกัสหน่วยงานที่ดูด้านการจราจรอย่าง”สำนักการจราจรและขนส่ง”หรือสจส. ในปี 2564 ได้รับงบประมาณ 2,897 ล้านบาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม วงเงิน 13 ล้านบาท

โครงการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10.5 กม. วงเงิน 1 ล้านบาท, โครงการ Shutter Bus ช่วงชุมชนเคหะร่มเกล้า – สถานีแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ลาดกระบัง วงเงิน 13 ล้านบาท, โครงการ Shutter Bus ช่วงดินแดง – สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า วงเงิน 14 ล้านบาท

โครงการเอาสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงดินช่วงถ.พระราม 3 – ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ วงเงิน 42 ล้านบาท, โครงการเอาสายไฟของ กฟน. ลงดินช่วงรัชดาภิเษก – พระราม 9 และช่วงรัชดาภิเษก – ถ.อโศก วงเงิน 41 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV วงเงินรวม 55 ล้านบาท

เขตหนองจอกอู้ฟู่ จัดสรรมากสุด

ด้านสำนักงานเขต 50 เขต ที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. เขตหนองจอก วงเงิน 600 ล้านบาท 2.เขตลาดกระบัง วงเงิน 587 ล้านบาท

3.เขตบางขุนเทียน วงเงิน 550 ล้านบาท 4.เขตจตุจักร วงเงิน  539 ล้านบาท และ5.เขตประเวศ วงเงิน 514 ล้านบาท