สนามบินดอนเมืองดีเดย์ขยายสะพานเข้าอาคารเสร็จ 15 พ.ย. 64

สนามบินดอนเมืองดีเดย์ขยายสะพานเข้าอาคารเสร็จ 15 พ.ย. 64 ลดปัญหาจราจร

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้าง “งานขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง” เพื่อช่วยลดความคับคั่งของการจราจรภายในสนามบินดอนเมืองให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น

โดยจะเพิ่มช่องทางจราจร ช่วงบริเวณสะพานขึ้นอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นเส้นจราจรที่มุ่งไปยังบริเวณชานชาลาขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร จะเพิ่มจากเดิม 1 ช่องจราจร เป็น 2 ช่องจราจร สำหรับอำนวยความสะดวกรถที่ลงมาจากทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) และรถที่เข้ามาทางช่องทาง ทดม.3

รวมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงถนนหน้าอาคารสำนักงาน ทดม. จากเดิมที่รถสามารถวิ่งได้ 2 ช่องจราจร ให้สามารถวิ่งได้เป็น 3 ช่องจราจร ซึ่งจะสามารถช่วยระบายการจราจรสำหรับผู้ที่ใช้สะพานกลับรถจากฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเพื่อเข้าสู่ ทดม. โดยจะมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 15 พ.ย. 64

ทั้งนี้ กำลังดำเนินการก่อสร้างงานเสาเข็ม ฐานราก และเสาตอม่อ ทดม.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ทดม.ยินดีน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร. 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisment