ศูนย์พักคอย กทม.พร้อมรับผู้ป่วยโควิด 3,390 เตียง ขยาย 6,013 เตียง ส.ค.นี้

ศูนย์พักคอย กทม. พร้อมรับผู้ป่วยโควิด 3,390 เตียง เดินหน้าขยาย 6,013 เตียง ภายในต้นเดือน ส.ค.นี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย

ในขณะนี้กรุงเทพมหานครวางแผนจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 53 แห่ง รวม 6,013 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ มีศูนย์ที่พร้อมเปิดรับผู้ป่วยแล้ว 23 แห่ง ในพื้นที่ 21 เขต รับผู้ป่วยได้ 3,390 เตียง แบ่งเป็น กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 5 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 718 เตียง, กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 572 เตียง, กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 3 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 606 เตียง, กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 696 เตียง, กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 448 เตียง และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 2 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 270 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64)

สำหรับศูนย์ที่ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ให้มีความเหมาะสม โดยศูนย์แต่ละแห่งต้องดำเนินการกำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และต้องคำนึงถึงความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของผู้ป่วยทุกคนด้วย

โดยจะมีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียง จัดวางที่นอน ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ความพร้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ


ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทยอยเปิดให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่เหลือภายในเดือน ก.ค. ถึงต้นเดือน ส.ค. 2564 นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ