หลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 1 จัดสัมมนาสาธารณะ 30 ต.ค.นี้

หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้การจัดสัมมนาสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงานโครงงานกลุ่มของผู้เข้าอบรม ในการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊ก Live @ThaiPBS รายละเอียดดังนี้