เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภช วัดราชบพิธฯ ครบ 150 ปี

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภช วัดราชบพิธฯ ครบ 150 ปี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำพ็ญพระราชกุศลสมโภช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ครบ 150 ปี แห่งการสถาปนา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภช วัดราชบพิธฯ ครบ 150 ปี

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภช วัดราชบพิธฯ ครบ 150 ปี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภช วัดราชบพิธฯ ครบ 150 ปี