ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานโกศมณฑป สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระวันรัต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน พระราชทานโกศมณฑป สมเด็จพระวันรัต

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.22 น. สมเด็จพระวันรัต ได้มรณภาพด้วยอาการสงบนั้น

ในการบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราขดำเนินในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม เวลา 18.30 น. ณ ห้องบำเพ็ญกุศล บริเวณชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 และทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล วัน 50 วัน และ 100 วัน พระราชทานศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเป็นโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด ประกอบเกียรติยศประกอบศพสมเด็จพระวันรัต ประกอบด้วย

1.สุพรรณบัฏ (แผ่นทองคำจารึกราชทินนาม)

2.พัดยศสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

3.พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.เครื่องถมปัด ประกอบด้วย ขันน้ำพานรอง, หีบตราจักรี, บาตร พร้อมฝา และเชิงบาตร, ถาดล้างหน้า, คนโฑ, พานหมาก, กาน้ำทรงกระบอก, กระโถนปากแตร และกระโถนเล็ก