ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เป็นวันที่ 3 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคแรก) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ รวม 1,080 คน ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคหลัง) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ จำนวน 1,154 ราย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ ทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3 ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 3