พิพัฒน์ ฟุ้งปี 2570 นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 80 ล้านคน

นักท่องเที่ยว
Photo by Jack TAYLOR / AFP

“พิพัฒน์” ฟุ้งปี 2570 นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 80 ล้านคน โกยรายได้ท่องเที่ยว 5 ล้านล้าน แอตต้ามองต้องมีเที่ยวบินเพียงพอก่อน

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงวางเป้าหมายในปี 2570 หรืออีกประมาณ 5 ปี ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวน 80 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5 ล้านล้านบาท

ขณะที่นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มองว่า การจะมีนักท่องเที่ยวถึง 80 ล้านคนนั้น สำคัญที่สุดต้องมีเที่ยวบินเพียงพอที่จะขนส่งผู้โดยสารปริมาณดังกล่าว หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวน 80 ล้านคนจริง เบื้องต้นประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ว่า ในกรณีที่ดีที่สุด (Best Case Scenario) คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2567 มีจำนวน 27.65 ล้านคน ปี 2568 มีจำนวน 33.06 ล้านคน ปี 2569 มีจำนวน 36.93 ล้านคน และปี 2570 มีจำนวน 40.58 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.61 ล้านล้านบาท

Advertisement

ขณะที่ในกรณีฐาน (Base Case Scenario) คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2567 มีจำนวน 13.13 ล้านคน ปี 2568 มีจำนวน 20.74 ล้านคน ปี 2569 มีจำนวน 26.74 ล้านคน และปี 2570 มีจำนวน 35.17 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.25 ล้านล้านบาท