กรุงเทพโพลล์เผย เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กระตุ้นท่องเที่ยว เชียร์ให้ทำต่อ

กรุงเทพโพลล์ การท่องเที่ยว เราเที่ยวด้วยกัน

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงมีนาคม-เมษายน ประชาชนส่วนใหญ่เชียร์รัฐบาลชุดต่อไปสานต่อโครงการดังกล่าว

วันที่ 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยว่า จากที่เว็บไซต์ “เราเที่ยวด้วยกัน” ได้ประกาศว่า “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” จะเริ่มดำเนินการโครงการในวัน 7 มี.ค.-30 เม.ย. 2566 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้สำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง “คนไทยกับการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,203 คน เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 เห็นว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน มากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.1 เห็นว่า น้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 30.7 ระบุว่าสนใจเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ขณะที่ร้อยละ 47.7 ระบุว่าไม่สนใจ ที่เหลือร้อยละ 21.6 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ

Advertisement

เมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสได้ใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะไปเที่ยวช่วงไหน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.9 ระบุว่าจะไปเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รองลงมาร้อยละ 28.0 ระบุว่าจะไปเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ และร้อยละ 23.1 ระบุว่าจะไปเที่ยวช่วงวันธรรมดา

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.4 ระบุว่าจะไปเที่ยวจังหวัดโซนภาคเหนือ (เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน) รองลงมาร้อยละ 33.9 ระบุว่าทะเลโซนภาคใต้ (เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย) และร้อยละ 24.9 ระบุว่าทะเลโซนภาคตะวันออก (เช่น บางแสน เสม็ด เกาะช้าง)

ส่วนงบประมาณสำหรับการท่องเที่ยวทริปนี้นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่าประมาณ 5,000-10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 18.9 ระบุว่าประมาณ 10,000-20,000 บาท และร้อยละ 11.3 ระบุว่าไม่เกิน 5,000 บาท

สุดท้ายเมื่อถามว่าอยากให้มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสต่อไปอีกในทุกรัฐบาลหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 ระบุว่าอยากให้มีต่อ (โดยให้เหตุผลว่า ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และทำให้ผู้ที่มีงบน้อยมีโอกาสได้ไปเที่ยว) ขณะที่ร้อยละ 28.1 ระบุว่าไม่อยากให้มีต่อ (โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม และสิ้นเปลืองงบประมาณภาครัฐ)