วิทยุการบินฯ คาดเที่ยวบินจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังน้อยกว่าก่อนโควิด 66%

AFP / China OUT

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-จีน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเมษายน 2566 รวม 12,805 เที่ยวบิน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมแนวทางรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 มีเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-จีน รวม 12,805 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 98 

การที่จีนมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ทำให้สายการบินจากประเทศจีนมีความต้องการเปิดทำการบินและเพิ่มความถี่ในการบินมากขึ้น โดยเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมามีเที่ยวบินจีน 1,063 เที่ยวบิน เดือนกุมภาพันธ์ 1,749 เที่ยวบิน มีนาคม 3,082 เที่ยวบิน เมษายน 4,240 เที่ยวบิน 

คาดการณ์ว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเที่ยวบินจีน 5,330 เที่ยวบิน เดือนมิถุนายน 6,090 เที่ยวบิน เดือนกรกฎาคม 7,150 เที่ยวบิน เดือนสิงหาคม 7,460 เที่ยวบิน และเดือนกันยายน 7,340 เที่ยวบิน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 มีเที่ยวบินจีนรวม 46,175 เที่ยวบิน แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณเที่ยวบินจีนที่คาดการณ์ไว้นี้ยังคงน้อยกว่าช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 อยู่ร้อยละ 66

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินจีนที่จะเพิ่มขึ้น โดยได้เข้าร่วมในคณะกรรมการจัดสรรตารางการบิน หรือ Slot Allocation ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรตารางการบินให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ เตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติในการให้บริการจราจรทางอากาศ และแนวทางการบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 

Advertisement

“วิทยุการบินฯ มีความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของจีน Air Traffic Management Bureau, Civil Aviation Administration of China โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เที่ยวบินจีนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว