เปิดประวัติ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท.คนใหม่

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

เปิดประวัติ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีมติเห็นชอบให้นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ แห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คนปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สำหรับนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งปัจจุบัน) จบการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Master of Science, University of Surrey, United Kingdom

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

Advertisement

ประวัติการทำงาน

• 1 ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

• ตุลาคม-30 กันยายน 2564 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

• 1 มกราคม 2562-30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว

• 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

Advertisement

• 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

• 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

• 1 พฤศจิกายน 2558-30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

Advertisement

• 1 ตุลาคม 2552-31 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด

• 2 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด

• 1 กรกฎาคม 2546-1 ตุลาคม 2552 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

• 1 กุมภาพันธ์ 2546-30 มิถุนายน 2546 หัวหน้างานประสานงานการท่องเที่ยวภูมิภาค

• 4 มกราคม 2542-31 มกราคม 2546 พนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ

ผลงานที่โดดเด่น

• พ.ศ. 2564 ผู้ริเริ่มโครงการ The Best of SHA awards

• พ.ศ. 2563 ผู้ริเริ่มโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

• พ.ศ. 2562 ผู้ริเริ่มโครงการ ผู้ริเริ่มโครงการมาตรการเที่ยววันธรรมดา ราคาช็อกโลก ภายใต้นโยบายของรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้

• พ.ศ. 2561 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ

– Awesome Muay Thai
– Medical Health and wellness Tourism
– โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว
– ขุมทรัพย์ ท่องเที่ยวไทย

• พ.ศ. 2560 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ

– Village to the world
– One Night Stay with local
– TT Innovation : Green A La Cart
– Village Tourism 4.0

• พ.ศ. 2559

ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ
– Amazing Thailand Marathon
– Amazing triathlon super series

ประวัติการอบรม

• 2 สิงหาคม 2565 ผู้นำการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Transformation Leaders)

• 3 สิงหาคม 2562 EXACT (Execut9ve Architecture Council Training) สภาสถาปนิก

• 9 สิงหาคม-11 สิงหาม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• 24 มกราคม-15 มีนาคม 2562 พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

• 25 เมษายน-30 กันยายน 2561 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)