เปิดโลเกชั่น 5 จังหวัดยอดนิยมถ่ายทำหนังต่างประเทศในไทย

จาตุรนต์ ภักดีวานิช
จาตุรนต์ ภักดีวานิช

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในสถานที่หลักที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศนิยมเข้ามาถ่ายทำ ทั้งภาพยนตร์เรื่องยาว รายการทีวี โฆษณา สารคดี ฯลฯ

โดยจากสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยปี 2566 ที่ผ่านมาระบุว่า ประเทศไทยเป็นโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ จำนวน 466 เรื่อง จาก 40 ประเทศทั่วโลก เงินลงทุนกว่า 6,600 ล้านบาท

เป็นสถิติจำนวนรายได้สูงสุดนับตั้งแต่มีการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

“จาตุรนต์ ภักดีวานิช” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้ข้อมูลว่า จากรายงานสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยปี 2566 ของกรมการท่องเที่ยว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) พบว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งหมด 466 เรื่อง จาก 40 ประเทศทั่วโลก

โดยคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เข้ามาถ่ายทำมากที่สุด ด้วยจำนวนภาพยนตร์ 34 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 3,184 ล้านบาท รองลงมาคือ คณะถ่ายทำจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเงินลงทุนกว่า 707 ล้านบาท ตามด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับ

เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวมกว่า 6,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2565 ที่ผ่านมาเกือบ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Incentive Measure) ในรูปแบบการคืนเงินสูงสุดร้อยละ 20 ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศตัดสินใจเข้ามาลงทุนถ่ายทำในประเทศไทย

โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO Thailand Film Office) ได้จัดอันดับ 5 จังหวัดของประเทศไทยที่ผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลกนิยมใช้เป็นโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำ ดังนี้

อันดับที่ 1 กรุงเทพฯ จำนวน 282 เรื่อง อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สถานีรถไฟหัวลำโพง
อันดับที่ 2 ชลบุรี จำนวน 77 เรื่อง อาทิ ถนนเลียบชายหาดพัทยา เกาะล้าน เกาะสีชัง
อันดับที่ 3 สมุทรปราการ จำนวน 60 เรื่อง อาทิ เมืองโบราณ The Studio Park ท่าเรือศุภนาวา
อันดับที่ 4 ปทุมธานี จำนวน 52 เรื่อง อาทิ ACTS Studio มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับที่ 5 ภูเก็ต จำนวน 47 เรื่อง อาทิ หาดพาราไดซ์ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

“จาตุรนต์” บอกว่า จากแนวโน้มที่มีคณะถ่ายทำต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้สร้างหนังได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญ ยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกิดการจ้างงานทีมงานไทย การเช่าสถานที่และอุปกรณ์การถ่ายทำ หรือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าท้องถิ่น เป็นต้น


รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์ Soft Power ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยผ่านกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชมทั่วโลก อันจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยการถ่ายทำภาพยนตร์ต่อไป