ก.ท่องเที่ยวฯ ดีเดย์มาตรการเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติตาย-บาดเจ็บ 1 ก.พ.67

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ภาพจาก pexels

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ  เตรียมคลอดมาตรการเยียวยานักท่องเที่ยวกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท บาดเจ็บจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท คาดเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567 หวังสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยนางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวได้ดำเนินการในด้านการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยนำเสนอของบกลางจำนวน 50 ล้านบาทจากสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

โดยกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 1 ล้านบาท และกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท


ทั้งนี้ งบประมาณในการดำเนินนโนบายดังกล่าว มาจากกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับวิธีเบิกจ่ายและพิจารณาอัตราที่เหมาะสมของรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงพยาบาลจะสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้โดยตรงจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับประเทศต้นทาง คาดว่าจะเริ่มมีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป