แรงงานโรงแรมยังขาดหนัก ผู้ประกอบการ 60% รับกระทบคุณภาพบริการ

สมาคมโรงแรมเผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นเดือน ธ.ค. 2566 ระบุชัดผู้ประกอบการกว่า 60% ทั่วประเทศยังเผชิญปัญหาขาดแรงงาน พร้อมยอมรับกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ 15% ยอมรับว่ากระทบทั้งคุณภาพการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่รับได้

วันที่ 16 มกราคม 2567 รายงานข่าวจากสมาคมโรงแรมไทย (THA) เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำรวจดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel Business Operator Sentiment Index) เดือนธันวาคม 2566 (สำรวจระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2566) จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 75 แห่ง พบว่าโรงแรมกว่า 60% ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

โดยมีผู้ประกอบการเพียง 35% ที่ระบุว่าสถานการประกอบการไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน และผู้ประกอบการที่บอกว่ามีปัญหาและยอมรับว่ากระทบต่อคุณภาพการให้บริการ แต่ไม่กระทบจำนวนลูกค้าที่รับได้ และ 15% ที่มีปัญหาระบุว่า การขาดแคลนแรงงานยังกระทบกับจำนวนลูกค้าที่รับได้ แต่ไม่กระทบกับคุณภาพการให้บริการ ส่วนอีก 15% ยอมรับว่ากระทบทั้งคุณภาพการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่รับได้

อย่างไรก็ตาม โรงแรมกว่า 50% สามารถปรับราคาห้องพักได้สูงกว่าช่วงก่อน COVID-19 โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ขณะที่โรงแรมระดับไม่เกิน 3 ดาวส่วนใหญ่ยังปรับราคาได้จำกัด


ทั้งนี้ โรงแรมในภาคใต้มีสัดส่วนของโรงแรมที่ปรับราคาได้สูงกว่าก่อน COVID-19 สูงกว่าภาคอื่น ๆ ขณะที่โรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยังมีราคาห้องพักใกล้เคียงกับช่วงก่อน COVID-19