สหภาพแรงงานการบินไทย ยื่นหนังสือแสดงจุดยืน-ค้านแปรรูป

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายนเรศ ผึ้งแช่ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ใจความว่า

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สืบเนื่องจากกระแสข่าวต่างๆ ในระยะเวลา 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆในเรื่องของ กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร) และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ขอแสดงจุดยืนในการดูแลปกป้อง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเน้นในเรื่องของสถานะคงสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

“อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มีความเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้นการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและจะส่งข้อมูลผ่านช่องทางที่รัฐบาลนำเสนอ รวมถึงการลดขนาดขององค์การอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความสมัครใจของพนักงาน ตามแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทยจำกัด (หาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทการบินไทยฯ”

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และพนักงานบริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯออกจากัน และ/หรือ มีผลให้บริษัทฯ การบินไทย พ้นสภาพจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

อนึ่งเพื่อความสมบูรณ์ของแผนฟื้นฟูในการทำให้บริษัทฯ ดำเนินไปตามแผนฯสหภาพฯ ขอทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และ/หรือมีส่วนร่วมรับรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนปฏิบัติ เพื่อให้แผนพื้นฟูนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของสหภาพๆ ให้ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรีได้ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และสั่งการต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ