การบินไทย เปิด “สมัครใจลาออก” รอบ 2 ชดเชยสูงสุด 400 วัน

การบินไทย ปลดพนักงาน

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานร่วมโครงการ “ร่วมใจจากองค์กร” รอบ 2 ตั้งแต่ 19 ก.พ. – 19 เม.ย. 64 จ่ายเงินตอบแทนสูงสุด 400 วัน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิดโครงการ “ร่วมใจจากองค์กร” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดให้พนักงานเข้าร่วมตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2564

“การบินไทย” ได้กำหนดทางเลือกการเข้าร่วมโครงการ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Plan B ผู้ที่สมัครได้จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ใน “โครงการลาระยะยาว” โดยยินยอมรับเงินเดือนร้อยบละ 20 หรือ LW20 เท่านั้น
 2. Plan C คือ พนักงานที่สมัครใจลาออก หรือพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้างใหม่

การจ่ายเงินตอบแทนสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ จะมีอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

 • พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 120 : ไม่ได้รับเงินตอบแทน
 • พนักงานที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี : ได้รับเงิน 30 วัน
 • พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี : ได้รับเงิน 90 วัน
 • พนักงานที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี : ได้รับเงิน 180 วัน
 • พนักงานที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี : ได้รับเงิน 240 วัน
 • พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี : ได้รับเงิน 300 วัน
 • พนักงานที่มีอายุงานครบ 20 ปี ขึ้นไป : ได้รับเงิน 400 วัน

การจ่ายเงินตอบแทนจะแบ่งจ่ายทั้งสิ้น 12 งวด แบ่งเป็น

 • Plan B เริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิถุนายน 2564
 • Plan C เริ่มจ่ายงวดแรกเดือนกันยายน 2564

นอกจากนี้ บริษัทจะจ่ายเงินตอบแทนพิเศษอีกด้วย โดยแบ่งเป็น Plan B ซึ่งเป็นพนักงานเก่าในโครงการ LW20 จะได้รับเงินพิเศษในอัตรา 4 เดือน จ่ายงวดแรกเดือนมิถุนายน

ส่วน Plan C จะได้รับเงินพิเศษเฉพาะพนักงานที่มีอายุครบ 50 ปี ในอัตรา 1 เดือน และพนักงานที่อายุงานน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินเพียงครึ่งเดือน โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนกันยายน

ระยะเวลาสมัคร 4 ช่วง

 • ช่วงที่ 1 : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 ประกาศผล 5 มีนาคม 2564
 • ช่วงที่ 2 : วันที่ 3 มีนาคม – 16 มีนาคม 2564 ประกาศผล 19 มีนาคม 2564
 • ช่วงที่ 3 : วันที่ 17 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ประกาศผล 5 เมษายน 2564
 • ช่วงที่ 4 : วันที่ 2 เมษายน – 19 เมษายน 2564 ประกาศผล 23 เมษายน 2564

สำหรับการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

รายงานข่าวระบุว่า พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ และกองทุนบำเหน็จ อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์บัตรโดยสาร ประเภท R2 หรือตั๋วที่ต้องรอที่นั่งว่าง รวม 20 ใบ

ทั้งนี้ พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2564 ผ่านออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรืออาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ