ครม. ไฟเขียว “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์

เราเที่ยวด้วยกัน

คณะรัฐมนตรี มีเห็นชอบโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ระยะที่ 3 ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ระยะที่ 3 พร้อมขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ์

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา นำกลับไปพิจารณาเพื่อทบทวนในส่วนของเงื่อนไข และกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา

สำหรับประชุม ครม.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง ททท. ได้เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขอขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ์ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ฯ

จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยใช้จ่ายจากวงเงินเดิมของโครงการ ฯ (15,000 ล้านบาท)