ชาญศิลป์ ลาออกดีดีการบินไทย นั่งแท่น “ผู้บริหารแผน”

ชาญศิลป์ลาออกดีดีการบินไทย

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออกจากตำแหน่งรักษาการดีดีการบินไทย นั่งแท่น “ผู้บริหารแผน” ตั้ง สุวรรณธนะ สีบุญเรือง ประธานฝ่ายบุคคล รักษาการแทน 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 17พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติการลาออกจากตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  อย่างไรก็ตาม นายชาญศิลป์ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุผลใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ และมีคำสั่งตั้ง “ผู้บริหารแผน” แล้วเมื่อ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ดังนั้นขณะนี้นายชาญศิลป์  จึงได้พ้นจากตำแหน่งรักษาการดีดีการบินไทยแล้ว และได้ไปทำหน้าที่ในฐานะหนึ่งในผู้บริหารแผนแทน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมผู้ทำแผนได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรณธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนนี้

ล่าสุดวันนี้ การบินไทย แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รายชื่อดังนี้

  1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
  2. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2
  3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15 มิ.ย.) ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำสั่งศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคำคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้จำนวน 2 ฉบับ พร้อมคำชี้แจงของผู้ทำแผน ตลอดจนความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว

ศาลล้มละลายกลางจึงได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไข ประกอบด้วย

  1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
  2. นายพรชัย ฐีระเวช
  3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
  4. นายไกรสร บารมีอวยชัย
  5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

โดยทั้ง 5 คนดังกล่าวจะเป็นผู้บริหารแผน และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัท และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป ดังนั้นหลังจากนี้การขับเคลื่อนกิจการของ บมจ.การบินไทย จะต้องเป็นการดำเนินการภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยมีผู้บริหารแผนทั้ง 5 คนเป็นผู้รับผิดชอบ

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ