แอร์ไลน์เสนอชะลอจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมสนามบิน-ค่าเหยียบแผ่นดิน

สนามบินสุวรรณภูมิ
(Photo by Jack TAYLOR / AFP/File Photo)

“แอร์ไลน์” ชงกระทรวงคมนาคมชะลอการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบินทั้งหมด เผยธุรกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว พร้อมเสนอทบทวนวิธีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนประเทศไทย เข้าสู่ระยะหลังการระบาดโรคโควิด-19 “Meet & Greet Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” พร้อมเปิดรับความคิดเห็นจากสมาคมท่องเที่ยวต่าง ๆ

นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) กล่าวว่า ต้องการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยชะลอการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น Airport Service Charge เนื่องจากผู้ประกอบการอยู่ในช่วงที่ต้องฟื้นตัว หรือช่วงปรับปรุงผลิตภัณฑ์

พร้อมเสนอให้ทบทวนวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว (ค่าเหยียบแผ่นดิน) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากพบปัญหาว่าปัจจุบันสายการบินไม่ได้ขายตั๋วด้วยระบบของสายการบินเองทั้งหมด แต่อาจมีระบบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น OTA จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับการชะลอเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน ตนได้ให้นโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว รวมถึงประเด็นการเพิ่มสิทธิการบินด้วย โดยปัจจุบันก็มีการเพิ่มสิทธิการบินขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกันทั้งสองประเทศ

Advertisment